Най-популярната минимално инвазивна операция на надбъбречната жлеза е лапароскопска адреналектомия, която включва направата на 3 или 4 много малки разреза и премахването на надбъбречната жлеза с помощта на камера и специални инструменти.

Операция на надбъбречната жлеза

Двата основни начина да се извърши операция за премахване на надбъбречната жлеза (тоест адреналектомия) са минимално инвазивна или отворена операция.

Най-популярната минимално инвазивна операция на надбъбречната жлеза е лапароскопска адреналектомия, която включва направата на 3 или 4 много малки разреза и премахването на надбъбречната жлеза с помощта на камера и специални инструменти. Ако пациента е бил посъветван да му бъде извършена адреналектомия, решението относно кой подход да се използва се базира на спецификите на тумора включително размер, тип, изображение на образните изследвания и дали пациентът е имал предишна абдоминална операция. Като цяло, лапароскопския подход е предпочитан пред отворения подход, защото лапароскопията значително намаля дискомфорта, ускорява оздравяването и оставя единствено съсвем малки белези.

В допълнение, след лапароскопска адреналектомия, мнозинството от пациентите са в състояние да напуснат болницата в деня след операцията. В Центъра за надбъбречно лечение на Лив Хоспитал ние извършваме повечето операции на надбъбречната жлеза като използваме минимално инвазивни техники, за да осигурим на пациентите минимално смущение в ежедневието им.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH