Процедура за получаване на второ мнение

Процедура за получаване на второ мнение
Гласувай за това

Процедурата за получаване на второ медицинско мнение е следната. Нашите агенции за контакт и консултация (каквито са компаниите за медицински туризъм или застрахователните компании, академии, болници) изпращат на нашите регионални мениджъри пълната информация, която засяга здравното състояние на пациенти, като например анамнеза (хронология на медицинската история), доклади от различни налични резултати от тестове за диагностициране, каквито са МРТ, КТ, рентгеновите изследвания и техните образи. Нашите регионални мениджъри ще Ви изпратят формуляр за второ медицинско мнение на английски език, който ще бъде попълнен от пациента на английски език с помощта на компанията за консултация. Формулярът трябва да се попълни на английски език поради следните причини: оригиналният попълнен формуляр намалява риска от погрешно тълкуване и погрешно разбиране на нещата, което ускорява процедурата за получаване на второ медицинско мнение. Нашият пациент трябва да отговори на всички въпроси и открито да изрази своите здравни оплаквания, тъй като е много важно лекарите да научат за тревогите и нуждите на пациентите.

Трябва да се подчертае, че цялата кореспонденция между представителите на Група болници Флорънс Найтингейл и Вас, както и докладите и епикризите, следва да бъдат на английски език.

Нещо повече, нашите регионални мениджъри се свързват с Екипа за планиране, който е отговорен за получаването на лекарско мнение за всеки отделен пациент. За да се получи коректен и подробен план за лечение, нашите партньори трябва да получат колкото е възможно по-прецизна медицинска информация за пациентa. Качеството на плана за лечение и неговата коректност зависят на първо място от достоверността на информацията, която получаваме от Вашата компания и от пациента. След като се е консултирал със съoтветния специалист/лекар, Екипът за планиране изпраща молба за подробности за таксата към нашият Финансов отдел. Трябва да се подчертае, че крайната цена на един лечебен план, който се дава от нашият Финансов отдел е усреднен и приблизителен, тъй като лекарите следва да дадат своето мнение за всеки един отделен случай без да преглеждат пациента като единствено разчитат на информацията, която сте ни изпратили. Най-накрая, нашите регионални мениджъри се свързват с Вас в рамките на по-малко от 48 часа и Ви предлагат план за лечение.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH