Гама нож PERFEXION

Гама нож PERFEXION

Гама нож PERFEXION
5 (100%) 2 votes

Какво представлява радиохирургията с Гама нож PERFEXION ?

Операцията с Гама нож представлява съвременен метод на радиохирургия, който се използва от мното години за лечението на мозъчни заболявания. Най-съвременният вариант Гама нож PERFEXION вече е инсталиран в Сектора по радиационна онкология в Болница Флорънс Найтингейл – Гайреттепе и нашият компетентен екип прилага успешно лечението с Гама нож. Този модел е надграден с повече възможности от обикновен нов или обновен модел. С помощта на PERFEXION се постига по-ефикасно лечение и по-малко странични ефекти.

Как работи Гама нож PERFEXION ?

При радиохирургията с Гама нож PERFEXION, от кобалтовия източник 201 високоенергийни лъчи се фокусират и се изпращат до обозначената цел в определени граници с висока чувствителност. Формата и дозата на лъчите могат да бъдат оптимизирани така, че да въздействат единствено върху целта, без да нанасят никакви щети върху здравите тъкани, тъй като има милиони различни видове възможни конфигурации от лъчи. С лечение на ДНК-то на тумора или клетките на лезиите се разграждат и клетките губят способността си да оцеляват. Това води до своевременното свиване на тумора.

Съдови заболявания

Съдови заболявания – прилагането на същото причинява удебеляване на стената на вената и постепенно затваряне на съдовите малформации. При злокачествени тумори и метастази само няколко месеца са достатъчни за постигането на добър резултат. Функционалните заболявания, тъй като целта е да се направи малък размер лезия в целевото място в мозъка, се изпраща по-висока доза лъч към целевите клетки. Лезията, която е създадена от това приложение прекратява ненормалното изпращане на сигнали и третира функционалните заболявания и симптоми, каквито са двигателните смущения, болката или епилепсията.

Какви са фазите за лечение с Гама нож PERFEXION ?

Избор на пациенти и подготовка за операция: Решението за радиохирургия се взема, след като цялата информация, която засяга пациента се оценява и се постига консенус от борда, който се състои от мозъчен хирург, радиационен онколог и други специалисти. Тъй като този метод не изисква разрез, отрязване на косата или обща анестезия и представлява минимално инвазивен метод, те се информират, че процедурата ще бъде приключена за един ден и пациентът ще си бъде у дома същата вечер.

Поставяне на рамка

Поставяне на рамка: Това е стъпка, която изисква да се постави цел, върху която да се въздейства с висока степен на прецизност. Рамката се стабилизира плътно върху черепа с помощта на винтове от четири различни точки, което дава възможност за реално стереотактично радиохирургично лечение за разлика от другите методи за лъчелечение. Целта се постига с помощта на висока чувствителност, средно от 0,15 мм. Рамката се поставя върху стабилизирани точки под лека упойка и се поставя местна анестезия към стабилизиращите точки върху главата на пациента. Единственият недостатък на тази процедура е, че тя не би могла да се приложи при деца под 8-годишна възраст.

Таргетиране и планиране на дозата

Таргетиране и планиране на дозата: След радиологичното изобразяване, пациентът се води до стаята и има шанса да си почине, да яде, да пие и т.н., по време на периода от 1-2 часа за планиране на дозата. Радиологичните изображения, които се използват в стереотактичният обем се включват в програмата за планиране на лечението. Целта и нейните граници се идентифицират и маркират, като се прави планиране на дозата и се определя дозата за изпращане.

Радиохирургично лечение

Радиохирургично лечение: След като се привърши фазата за планиране, пациентът се води до Сектора за лечение. Времето за лечение варира от няколко минути до няколко часа в замисимост от броя и размера на лезиите. Секторът за лечение представлява светло и просторно място. Секторът за облъчване също е изключително широк, поради което няма проблем за пациенти, които страдат от клаустрофобия. Пациентът се проследява с помощта на монитор и с него може да се разговаря по време на периода на лечение. В случай на проблем, лечението може да се прекъсне и след това да се продължи от същото място.

Следоперативен период

Следоперативен период: След лечението, рамката се отстранява от черепа на пациента. На пациента или неговите близки се предоставя доклад, който включва подробности от терапията и фазата за планиране. Пациентът се отвежда в стаята, за да си почине няколко часа и след това се изписва.
Наблюдение: Пациентът е под наблюдение през определени интервали от време в зависимост от третираните лезии и периодично му се правят контролни радиологични изображения.

Гама ножът по света

Към настоящия момент Гама ножът се използва в 275 центъра в цял свят. Общо 676.000 пациента са лекувани с Гама нож и цифрата постепенно нараства до 65.000 на година.
Опитът и информацията, които произлизат от нарастването на броя на излекуваните заболявания и пациенти се споделят между Центровете с Гама нож чрез специален уебсайт. Този опит се споделя с цял свят с помощта на 3000 научни публикации.
Гама ножът в нашата болница е първият от тип PERFEXION в нашата страна и в съседните държави. Ето защо пациентите ни не са само турски граждани. Най-малко общо 30% от нашите пациенти са чуждестранни пациенти от други страни.

Състояния, които се лекуват с Гама нож

Акустичен неврином

Акустичен неврином: Тъй като е разположен в близост до мозъчния ствол, черепно-мозъчните нерви, слуховата система, малкия мозък и основите съдови структури, оперирането на тези видове тумори винаги представлява рисков метод. Увреждането на лицевия нерв е хирургично усложнение, което се наблюдава при 40 процента от случаите. Чрез метода за радиохирургия с Гама нож PERFEXION, рискът от увреждане на лицевия нерв се намалява и в същото време се защитава слуховата система. Той се използва и при постоперативни остатъчни тумори и случаи на рецидив.

Артериовенозна малформации

Артериовенозна малформации: Те представляват основната група от вътремозъчни съдови лезии, които се лекуват с помощта на Гама нож PERFEXION. Всички методи на лечение каквито са оперативната намеса, ендоваскуларната интервенция и Гама ножа са подготвени и са на разположение за такива състояния в нашите центрове. Въпреки това, комбинирането на тези методи осигурява по-успешни резултати.
Питуитарни (Хипофизни) аденоми: Редом с първичните тумори на хипофизната жлеза, лечението на остатъчни тумори и рецидиви биха могли да бъдат планирани с цел запазване на зрителните нерви и нормалните тъкани. Гама нож PERFEXION е първата опция при избора, особено за случаите, които се касае за кавернозните синуси и аденоми, които навлизат в каротидната артерия, които в противен случай носят много голям риск при операция.

Менингиоми

Менингиоми: Менингиомите обикновено представляват доброкачествени тумори, които произхождат от мозъчната кора и понякога са разположени в рискови места за хирургично отстраняване. Възможно е тези тумори да бъдат третирани с Гама нож PERFEXION. При случаи на голям менингиом, след максималното хирургично изрязване се прилага Гама нож върху рисково разположените тумори, което е популярен метод през последните години и се приема, че носи по-малко усложнения. Нещо повече, той се използва активно и при лечението на случаите на рецидивен менингиом.

Тригеминална невралгия

Тригеминална невралгия: Лечението на тригеминалната невралгия, която причинява болки в лицето може да се извърши с помощта на Гама нож PERFEXION. Други методи за лечение, които са насочени към това заболяване (микросъдова декомпресия, перкутанна ретогасерна радиотестотна аблация и компресия, местни инжекции и др.) също са налични в Група болници Флорънс Найтингейл.

Съдови заболявания

АВМ (Артериовенозни малформации)
Аневризма
Кавернозна ангиома
Други съдови заболявания

Доброкачествени тумори

Акустична неврома Тумори в зоната на епифизната жлеза
Тригеминална неврома Хемангиобластом
Други шваноми Хемангиоперицитом
Доброкачествени глиални тумори (степен I + II) Краниофарингеом
Менингеом Хордом
Аденом на хипофизната жлеза (секреторен) Гломус тумори
Аденом на хипофизната жлеза (несекреторен) Други доброкачествени тумори

Злокачествени тумори и метастатични тумори в мозъка

Злокачествени глиални тумори (степен I + II)
Метастатични тумори
Хондросарком
Карцином без предишна история
Други злокачествени тумори Очни заболявания
Увеален меланом
Функционални заболявания Глаукома
Тригеминална невралгия Хемангиобластом
Болест на Паркинсон Хемангиоперицитом
Упорити болки Краниофарингеом
Епилепсия Хордом
Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) Гломус тумори
Други функционални заболявания Други очни тумори

Гама нож срещу отворена операция

Предимствата на Гама ножа
Изпълнява се с една сесия за един ден.
Може да се извършва в случаи, в които няма възможност за операция.
Високочуствителен метод за таргетиране.
Минимален риск в сравнение с нормалната операция.
Лесно лечение без болка.
Пациентът може веднага да се върне към ежедневните си занимания
Процедурата би могла да се повтори при необходимост.

Без съмнение отворената операция не може да бъде заменена с операция с Гама нож и не това е нейната цел; точно обратното, това са два хирургични метода, които се допълват един друг. Някои от лезиите са по-подходящи за операция с Гама нож, докато други са по-подходящи за отворена операция. В някои случаи може да се наложи да се приложат и двете. Например, при някои по-големи тумори, може да се планира процедура от две фази, която да се приложи, за да се намали обема на лезията, като местата, които не могат да се достигнат или отстранят поради своето местонахождение, могат да бъдет третирани с Гама нож операция. В случаите, когато може да се приложи Гама нож операция, тя е за предпочитане пред отворената операция по отношение на комфорта на пациентите и разходите за лечение. Със сигурност, прациентите ще предпочетат безкръвният, безболезнен метод без анестезия.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH