Джюнейт Тюркмен

Проф. д-р Джюнейт Тюркмен – нуклеарна медицина

Проф. д-р Джюнейт Тюркмен – нуклеарна медицина
5 (100%) 1 vote

Проф. д-р Джюнейт Тюркмен, който е дипломиран от Медицински факултет към Университет „Докуз Ейлюл“ през 1992 г., завършва специализацията си по нуклеарна медицина в Катедра по нуклеарна медицина към Медицински факултет на Университет „Джеррахпаша“ през 2002 г. През 2002 г. Проф. д-р Джунейт Тюркмен започва работа като специалист по нуклеарна медицина в Катедра по нуклеарна медицина към Медицински факултет на Истанбулски Университет, през 2007 г. получава титлите “Fellowship of the European Board of Nuclear Medicine” и Доцент, а през 2014 г. става Професор.

Проф. д-р Джунейт Тюркмен, който все още продължава да работи в Катедрата по нуклеарна медицина към Медицински факултет на Истанбулски Университет и Групи Болници „Флорънс Найтингейл“, се занимава с нуклеарна онкология и радионуклидно лечение, като в същото време е автор на общо 65 научни статии, 46 от които са публикувани в международни рецензирани списания, 124 доклади от конгреси, 58 от които са международни и на раздели в 8 книги. Участвал е в многобройни национални и международни конгреси като член на организационните комитети, научни комитети и като лектор.

Сфери на дейност:

  • Молекулярно визуализиране (PET-CT, PET-MR, SPECT-CT)
  • Видове чернодробен рак, Радиоемболизация
  • Целенасочено радионуклидно лечение на невроендокринните тумори
  • Целенасочено радионуклидно лечение на рака на простатата
  • Целенасочено радионуклидно лечение на видовете рак на щитовидната жлеза

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH