радиоемболизация y90

Радиоемболизацията (Y90)

Радиоемболизацията (Y90)
Гласувай за това

Радиоемболизацията представлява минимално инвазивна процедура, която комбинира емболизацията и радиотерапия за лечение на рак на черния дроб. Миниатюрни мъниста от стъкло или смола пълни с радиоактивния изотоп итрий Y-90 се поставят в кръвоносните съдове, които захранват тумора. Това блокира кръвоснабдяването към раковите клетки и доставя висока доза радиация на тумора, докато щади нормалната тъкан. Може да помогне за удължаване на живота на пациенти с иноперабилни тумори и да подобри тяхното качество на живот.

Вашият лекар ще Ви каже как да се подготвите и ще Ви инструктира отностно приема на храна и течности преди процедурата. Кажете на лекаря си, ако има вероятност да сте бременнта или кърмите и обсъдете всяка скорошна болест, медицинско състояние, алергия, както и медикаменти, които взимате, включително билкови добавки и Аспирин. Може да Ви посъветват да спрете приема на Аспирин, нестероидни противовъзпалителни средства или препарати разреждащи кръвта, няколко дни преди процедурата. Оставете бижутата у дома и носете свободни, удобни дрехи. Може да Ви помолят да облечете халат. Помолете някой да Ви закара у дома след процедурата и ограничете контактите си с деца и възрастни за между три и седем дни.

Какво представлява радиоемболизацията?

 Радиоемболизацията е комбинация от радиотерапия и процедура наречена емболизация, за лечение на рак на черния дроб.

Емболизацията представлява минимално инвазивно лечение, при което кръвоносните съдове или малформации вътре в кръвоносните съдове се запушват, или блокират, за да се спре притокът на кръвта.

Радиотерапията представлява употребата на конкретен вид енергия, наречена йонизираща радиацията, с цел убиване на ракови клетки и смаляване на тумори. За разлика от външната лъчева терапия, при която високоенергийни рентгенови лъчи генерирани от машина се насочват към тумора от външната страна на тялото, радиоемболизацията включва поставяне на радиоактивен материал директно вътре в тялото. Тази форма на лечение се нарича вътрешна радиотерапия.

При радиоемболизацията, миниатюрни микросфери от стъкло или смола се поставят в кръвоносните съдове, които захранват тумора, за да блокират кръвоснабдяването на раковите клетки. Щом тези микросфери, които са пълни с радиоактивния изотоп итрий Y-90, се закрепят на мястото на тумора, те доставят висока доза радиация към тумора, но не и към нормалните тъкани.

Какви са често срещаните употреби на процедурата?

 Радиоемболизацията се използва за лечение на тумори, които са се формирали в черния дроб или са се разпространили или метастазирали до черния дроб от друга част на тялото. Това е палиативно лечение, което означава, че то не осигурява излекуване, а вместо това помага да се забави растежът на заболяване и да се облекчат симптомите. Процедурата е възможност за пациенти, които не са подходящи кандидати за други лечения, включително операция или чернодробна трансплантация.

Как трябва да се подготвя?

Няколко дни преди процедурата ще направите консултация с интервенционалния радиолог, който ще извърши Вашата процедура.

Преди процедурата може да се изследва кръвта Ви, за да се определи колко добре функционират бъбреците Ви и дали кръвта Ви се съсирва нормално.

Също така ще Ви се извърши ангиограма, която ще предостави изображения на кръвоносните съдове, които захранват тумора, седем до десет дни преди процедурата.

Ще трябва да планиране прибирането си у дома след процедурата, тъй като Вашите контакти с деца и възрастни могат да бъдат ограничени в продължение на три до седем дни.

Трябва да съобщите на лекаря си всички медикаменти, които приемате, включително билкови добавки, и ако имате някакви алергии, особено към медикаменти за местна или пълна упойка, или към контрастни вещества съдържащи йод (понякога наричани „боя“ или „рентгенова боя“). Вашият лекар може да Ви посъветва да спрете приема на Аспирин, нестероидни противовъзпалителни средства или разредители на кръвта, за опреледен период от време преди процедурата.

Също така, информирайте лекаря си за скорошни болести или други медицински състояния.

Жените трябва винаги да информират своя лекар и рентгенов технолог, ако има някаква вероятност да са бременни. Много образни изследвания не се извършват през бременността, за да не се излага плодът на радиация. Ако се налага рентгенография ще се вземат предпазни мерки за свеждане до минумим на радиационното излагане на бебето.

Ще получите конкретни инструкции относно как да се приготвите, влкючително за всички промени, които е необходимо да се извършат във Вашия редовен медикаментозен график.

По време на процедурата ще Ви бъде дадено успокоително. Ще получите конкретни инструкции за приема на храна и напитки преди процедурата и ще трябва помолите роднина или приятел да Ви придружи и да Ви закара у дома след приключването.

По време на процедурата ще Ви бъде даден да облечете болничен халат.

Как изглежда оборудването?

В тази процедура се използват рентгеново оборудване, катетър и микросфери или миниатюрни стъклени мъниска пълни с радио изотоп итрий-90.

Процедурите за радиоемболизация обикновено се извършват с помощта на рентген.

Оборудването, което типично се използва за това изследване се състои от рентгенографска маса, една или две рентгенови тръби и монитор подобен на телевизор, който се намира в стаята за изследване. Флуороскопия, която преобразува рентгеновите лъчи във видео образ, се използва за наблюдение и насочване на прогреса на процедурата. Видеото се произвежда от рентгеновия апарат и детектор, който е окачен над масата, на която лежи пациентът.

Катетърът представлява дълга, тънка пластмасова тръбичка, която е значително по-малка от „графита на молив“, или приблизително  3.175 мм в диаметър.

Милиони стъклени мъниста, които се равняват на около половин чаена лъжица, като всяко от тях е с диаметър по-малък от този на човешки косъм, доставят йонизираща радиация.

Друго оборудване, което може да се използва по време на процедурата включва интравенозна система за вливания, ехограф и апарати, които следят Вашата сърдечна дейност и кръвно налягане.

Как работи процедурата?

 Като използва рентгеново изобразяване и контрастен материал, за да визуализира кръвоносните пътища, интервенционалният радиолог въвежда катетър през кожата в кръвоносен съд и стига до мястото на лечение. Микросферите изпълнените с радиация, или стъклени мъниста, тогава се въвеждат през катетъра и се отвеждат до кръвоносните съдове, които захранват тумора с кръв.

Веднага щом микросферите се закрепят на мястото на тумора, те доставят висока доза радиация директно на раковите клетки. Микросферите ще блокират притока на кръв към тумора, като лишават болните клетки от кислорода и хранителните вещества, които са необходими за растеж.

Същестуват два основни кръвоносни съда, които доставят кръв до черния дроб. Нормалната чернодробна тъкан получава около 75% от кръвоснабдяването си от порталната вена и около 25% от чернодробната артерия и нейните разклонения. Когато в черния дроб расте тумор, той получава почти цялото си кръвоснабдяване от чернодробната артерия. Тъй като радиоактивните микросфери се доставят през чернодробната артерия, те достигат тумора много директно, докато щадят повечето от здравата тъкан на черния дроб.

Радиацията от итрий-90 постепенно намалява в период от 2 седмици и изчезва след 30 дни. Миниатюрните микросфери остават в черния дроб без да създават някакви проблеми.

Как се извършва процедурата?

Образно-направлявани, минимално инвазивни процедури, като радиоемболизацията най-често се извършват от специално обучен интервенционален радиолог в кабинет по интервенционална радиология или, по-рядко, в операционна зала.

Начална артериограма, както е описано по-долу, се извършва, за да се визуализират горните абдоминални артерии. През това време, артерии към области от стомаха и дванадесетопръстника, в които могат да попаднат мъниста, се затварят с миниатюрни намотки от тел. В края на процедурата, през катетъра се инжектира мънисто с нуклеарен медицински радиоактивен изотоп на него, за да се симулира лечението. Това ще позволи на интервенционалния радиолог да изчисли колко от лечебната доза може да достигне белите дробове, за да се избегне увреждане на белите дробове.

Тази процедура често се извършва амбулаторно. Въпреки това, при някои пациенти може да се наложи прием след процедурата. Моля, консултирайте се с Вашия лекар за това дали ще бъдете хоспитализирани.

Може да Ви бъдат дадени медикаменти, за да се предотврати гадене и болка, както и антибиотици за да се избегне инфекция.

Ще бъдете легнали по гръб.

Може да сте свързани с монитори, които следят Вашата сърдечна дейност, кръвно налягане и пулс, по време на процедурата.

Медицинска сестра или технолог ще въведе интравенозна система за вливания във вена на Вашата длан или ръка, за да може успокоителното да се приема венозно. Може да се използва умерено успокоително. Като алтернатива, може да Ви постави и пълна упойка.

Областта на тялото Ви, в която ще се постави катетъра (обикновено в областта на слабините) ще бъде обръсната, стерилизирана и покрита с хирургическа покривка.

Вашият лекар ще обезболи областта с местна упойка. На мястото се прави много малък кожен разрез.

Като се използва образно направляване се въвежда катетър (дълга, тънка, куха, пластмасова тръбичка) през кожата във феморалната артерия, голям слабинен кръвоносен съд и се насочва към мястото за лечение.

Щом катетърът се постави в разклоненията на чернодробната артерия, които захранват тумора, миниатюрните стъклени мъниста или микросфери се инжектират през катетъра към мястото. През следващите 10 до 14 дни, радиацията ще се освобождава от микросферите закрепени в кръвоносните съдове.

В края на процедурата катетърът ще бъде премахнат и ще бъде приложен натиск, за да се спре кървенето. Тогава отворът в кожата се покрива с превръзка. Не са необходими шевове.

Системата за интравенозни вливания ще се свали.

Тази процедура обикновено приключва в рамките на един час.

Какво ще изпитам по време и след процедурата?

 Към тялото Ви ще бъдат прикрепени апарати за следене на Вашата сърдечна дейност и кръвно налягане.

Ще усетите леко убождане, когато иглата се вкарва във вената Ви за системата за вливания и когато се инжектира местната упойка. Най-много усещане има на мястото на кожния разрез, което е безчувствено от местната упойка. Можете да усетите натиск, когато катетърът се въвежда във вена или артерия.

Ако процедурата се извърши с успокоително, венозното успокоително ще Ви накара да се почувствате отпуснати и сънливи. Може и да се останете будни, в зависимост от това колко силно сте би упоени.

Можете да почувствате лек натиск, когато катетърът се въвежда в тялото Ви, но не и сериозен дискомфорт.

Докато контрастният материал преминава през тялото Ви, може да усетите чувство на топлина.

Принципно радиоемболизацията е безболезнена; въпреки това, някои пациенти могат да усетят болка за кратко, когато се инжектират микросферите. Болка, която продължава над шест до осем часа означава, че в стомаха или дванадесетопръстника на пациента се е развила язва. Тези язви могат да се третират, като всички други язви.

Вие ще останете в стаята за възстановяване, докато не сте в напълно будно състояние и готов да се приберете у дома.

Някои пациенти изпитват някои странични ефекти наречени пост-емболизационен синдром, включващи гадене, повръщане и висока температура. Болката е най-честият страничен ефект, тъй като кръвоснавдяването към лекуваната област е прекъснато. Тя може да се контролира с медикаменти приемани през устата или венозно.

Тези странични ефекти обикновено отшумяват в рамките на три до пет дни и може да бъдат облекчени медикаментозно. Вие трябва да кажете на Вашия лекар, ако симптомите продължат повече от седем до 10 дни.

Вие може също така да изпитате лека форма на треска, летаргия и силна умора, които обикновено продължава около седмица.

Би трябвало да сте способен да се завърнете към нормалните си дейности в рамките на ден или два след процедурата.

По време на седмицата след радиоемболизацията, Вие трябва да ограничите контакса си с околните, докато радиацията от тялото Ви се намали. Вие не бива да извършвате следните дейности най-малко седем дни след процедурата:

 • да спите в едно легло с Вашия партньор.
 • да използвате градски транспорт, при който се налага да седите до друг човек в продължение на повече от два часа.
 • да влизате в близък контакт с деца и бременни жени.

Радиоемболизацията може да се извършва в рамките на две отделни лечения в случай, че туморите са разположени от двете страни на черния дроб. КТ и МРТ изследвания могат да се провеждат на всеки три месеца след лечението, за да се определи размерът на третирания тумор.

Кой тълкува резултатите и как ги получавам?

 Интервенционалният радиолог може да Ви информира дали процедурата е имала технически успех в момента, в който тя приключи.

Вашият интервенционален радиолог може да Ви препоръча контролен преглед след процедурата или след приключване на лечението.

Прегледът може да включва физикален преглед, образна /-и/ диагностика /-и/, както и кръвни или други лабораторни изследвания. По време на контролния преглед, Вие и Вашия лекар може да обсъдите всякакви промени или странични ефекти, които сте преживели откакто Ви е приложена съответната процедура или лечение.

Какви са ползите спрямо рисковете?

Ползи

 • За пациенти с иноперабилни тумори, радиоемболизацията може да удължи живота от месеци до години и да подобри качеството на живот. В някои случаи, тя може да позволи опции за по-добро лечение, каквито са операцията или чернодробната трансплантация.
 • Радиоемболизацията предизвиква по-малко странични ефекти в сравнение със стандартната радиотерапия.
 • Не е необходим хирургичен разрез – само малка резка в когата, която не се нуждае от зашиване.
 • При радиоемболизацията се дава по-висока доза радиация в сравнение със стандартната външна лъчетерапия.

Рискове 

 • Всяка процедура, при която се прониква в кожата, носи риск от инфекция. Шансът от инфекция, която изисква антибиотично лечение се явява по-малък от едно на
 • Съществува много малък риск от алергична реакция в случай, че се инжектира контрастен материал.
 • Всяка процедура, която се нуждае от поставяне на катетър в кръвоносен съд носи известни рискове. Тези рискове включват увреждане на кръвоносния съд, посиняване или кървене от мястото на убождането, както и инфекция.
 • Съществува риск микросферите да попаднат на погрешното място, при което при пациента има риск от язва на стомаха или на дванадесетопръстника. Това се случва при приблизително два процента от пациентите.
 • Съществува риск от инфекция след радиоемболизацията, дори и ако е даден антибиотик.
 • Тъй като ангиографията представлява част от процедурата, съществува риск от алергична реакция към контрастния материал.

Какви са ограниченията на радиоемболизацията?

Радиоемболизацията не се препоръчва в случаите на остра чернодробна и бъбречна дисфункция, ненормално кръвосъсирване или блокиране на жлъчните пътища. В някои случаи – независимо от чернодробната дисфункция – радиоемболизацията може да се извърши в малки количества и да се разпредели на няколко процедури в опит да се намали ефекта върху нормалния черен дроб.

Радиоемболизацията представлява терапия, а не лек. Приблизително 70% до 95% от пациентите ще видят подобрение в черния дроб и в зависимост от вида на чернодробния тумор, това може да подобри нивата на оцеляване. Множество проучвания показват, че до 95% от пациентите с колоректални метастази (тумори, които са се разпространили) и до 97% от пациентите с невроендокринни тумори имат полза от радиоемболизацията.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH