gps-cancer

GPS Cancer – Персонализирано молекулярно подпомагане при вземането на решение за терапия при рак

GPS Cancer – Персонализирано молекулярно подпомагане при вземането на решение за терапия при рак
5 (100%) 1 vote

GPS Cancer ™ (“Джипиес кенсър“) – Персонализирано молекулярно подпомагане при вземането на решение за терапия при рак преди началото на терапията.

GPS Cancer е уникален молекулярен тест, който интегрира количествена прицелна протеомика чрез мас-спектрометрия с цялостно геномно (ДНК) и транскриптомно (РНК) секвениране на нормална и ракова тъкан.

GPS Cancer ™, провеждан в CLIA – сертифицирани CAP – акредитирани лаборатории, осигурява на онколозите с най-изчерпателния молекулярен профил на рака на пациента, за да се добие информация за стратегии за персонализирано лечение преди началото на лечението.

За първи път клиничните работници ще могат да измерят наличието на белтъчини-биомаркери в туморните клетки на пациента при изключително ниско количествено ниво на атомолове на микрограм от туморна тъкан. Белтъчините-биомаркери, за които се знае, че причиняват резистентност към лекарства или показват чувствителност към лекарства за химиотерапия, терапия с моноклонални антитела, хормонална терапия, прицелна терапия и имунотерапия сега могат да се идентифицират от туморната тъкан на пациента (Liquid Tissue ) от теста GPS Cancer. Тези открития ще позволят персонализирана грижа за рак при пациенти с практични данни за:

  • химиотерапия

  • терапия с моноклонални антитела

  • хормонална терапия

  • прицелна терапия

  • имунотерапия

Докладът от GPS Cancer:

  • включва цялостно геномно секвениране с над 20000 гена и 3 милиарда базови двойки

  • включва цялостно транскриптомно секвениране с над 200000 РНК транскрипта

  • се възползва от силата на количествената протеомика с мас-спектрометрия

  • сравнява генома на тумора на пациентите с техния нормален геном

  • докладът от GPS Cancer e готов в рамките на по-малко от 21 дни от получаването на тъканта.

GPS Cancer докладът предлага списък с потенциални възможности за терапия (ако има приложими), включително прицелни терапии и активни клинични проучвания с потенциал за клинична полза, които са одобре от Администрацията по лекарствата и храните (FDA) и/или терапии, към които ракът може да е резистентен. GPS Cancer докладът не препоръчва лечения и лекуващият лекар носи отговорността да разработи персонализиран лечебен план, след като обсъди с пациента възможностите за лечение и потенциалните рискове свързани с всяка възможност за лечение.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH