fbpx
Доц. д-р Али Фърат е интервенционален радиолог, който лекува безкръвно аневризми, запушвания на съдове, разширени вени и тумори в черния дроб

Доц. д-р Али Фърат | Интервенционален радиолог

Опит

 • 1997 – 1998 Държавна болница Татван  / лекар в спешна помощ
 • 1998 – 2002Университет Башкент / Асистент по радиология
 • 2002 – 2004 Университет Башкент/ Специалист по радиология
 • 2004 – 2007 Частна болница Ердем/ Специалист по радиология (Интервенционална радиология)
 • 2007 – 2010ЧастнаРумелийскаболница/ Специалист по радиология– Заместник главен лекар – Главен координатор
 • 2008 – 2009 Болница Аджъбадем Бакъркьой / Интервенционална радиология
 • 2010 – 2016 Частна болница Ердем/ Специалист по радиология (Интервенционална радиология)
 • 2017 – Halen Университет Башкент Истанбул SUAM

Образование

 • 1990 – 1997 Университет Улудаг Медицински факултет
 • 1998 – 2002 Университет Башкент/ Отделение по радиология/ Специализация

Интервенционалната радиология онколечениетоЧленства

Дружество по образна диагностика и интервенционална радиология

 • Дружество по магнитен резонанс
 • Европейско дружество по кардиоваскуларна и интервенционална радиология (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe)

Везикуларни диагностични радиологични процедури,  извършващи се в нашето отделение:

– Феморална селективна церебрална ангиоскопия (4 системна): Визуализиране на мозъчните кръвоносни съдове.

– Двустранна каротидна ангиография: Графия на шийните съдове, наречени каротидни артерии. Каротидните артерии са две – вляво и вдясно на шията.

Селективна вертебрална ангиографияВизуализиране на т.н. вертебрални артерии на шията. Вертебралните артерии са две – вляво и вдясно на шията.

– Аортография: Визуализация на сърдечната аорта.

– Аортофеморо поплитеална (AFP) ангиография: Визуализация на мозъчните вени.

– Бронхиална артериография: Визуализиране на беродробните артерии.

Целиачна ангиография артериална портография: Визуализиране на съдовете към черния дроб и слезката.

-Superior – inferior мезентериална ангиография: Визуализиране на съдовете на тънки и дебели черва.

– Ренална (бъбречна) ангиография: Визуализиранена бъбречни кръвоносни съдове.

– Пелвикална ангиография: Визуализиранена артериите в долната част на корема.

Спинален ангиографски скрининг Визуализиранена гръбначни артерии (съдове)

Брахиална ангиографияВизуализиране на предмишничните  артерии.

– Трансплантационна ренална ангиография: Визуализиране на кръвоносни съдове на трансплантиран бъбрек при болни с трансплантация.

– Долна/горна (inferior/superior) венакаваграфия: Визуализиране на горна и долна кухи вени към сърцето (венакава) .

– Венография на горен крайник: Визуализиране на вени на горен крайник.

Ренална венография Визуализиране на бъбречни вени.

– Вземане на ренални петрозални кръвни проби: Вземане за изследване на кръвни проби от съдовете, в които се излива секрецията на надбъбречните жлези и хипофизата.

– Хепатална венографияВизуализация на чернодробните вени.

– Спленопортография: Визуализация на кръвоносните съдове на слезката и  т.н. портална вена, към черния дроб.

– Тестикуларна венография: Визуализация на вените на тестисите.

Венография на долен крайник Визуализация на вените на крака.

– Артериовенознафистулография: Оценканаартериовенозна фистула при болните на диализа

– Оценка на проходимостта на централен венозен катетър:

Оценка на катетър при катетеризирани пациенти.

 

Везикуларни инвазивни радиологични изследвания, извършващи се в нашето отделение

– Поставяне на филтър на вена кава:  При пациенти с тромби във вените на  краката опасността от предвижването на тромб към белия дроб е много голяма. Има материали, които наричаме филтри. Те имат свойството да предотвратяват попадането на тромби в белия дроб.  постави Такъв филтър се поставя с локална анестезия чрез проникване през вена в слабините или врата. Филтърът се поставя в основна вена, през която кръвта от краката се пренася  към сърцето така, че да се отваря непосредствено под бъбречните вени. По този начин се препятства попадането на тромб в сърцето. Временните филтри могат да се махнат след 1-2 седмици, а постоянните остават за цял живот.

Емболизация на тумориНякои тумори в организма могат да бъдат емболизирани с  интервенция, направена директно върху самите тях или на кръвоснабдяваща ги вена.

– ХемоемболизацияПредставлява вкарване на химиотерапевтични лекарства директно в тумори, предимно на черния дроб,чрез проникване през кръвоснабдяваща туморна вена.

– Перкутанна транслуминална ангиопластика (PTA):  С помощта на тънък катетър се прониква до стеснението, установено по време на ангиография, поставя се и се издува балон, който  разширява стеснението и по този начин се осигурява по-добро кръвообращение.

– PTA  с поставяне на стент– : При някои кръвоносни съдове не е възможно стеснението да бъде разширено чрез ангиопластика или то рецидивира. При подобни случаи на мястото на стеснението се поставя т.н. стент. Стентът представлява мрежеста метална тръбичка, която след вкарване се издува с балон до диаметъра на самия кръвоносен съд. Така се получава нужният отвор за безпрепятствено циркулиране на кръвта.

Селективно тромболитично лечениеОбразуването на тромб в кръвоносен съд създава трудности на кръвообращението. С помощта на катетър се прониква до проблемното място на засегнатия съд  и се подават лекарства, разрушаващи тромба. По този начин тромбът изчезва и се осигурява нормална циркулация на кръвта.

Поставяне на тунелен (постоянен) катетър: Болни на диализа, при които  съдовият достъп е невъзможен, в кръвоносен съд се поставя т.н. постоянен катетър, който дава възможност за провеждане на диализата.  Срокът на годност на такива катетъри е приблизително 1 година.

Поставяне на временен катетърПри пациенти на краткосрочна диализа или болни, които е нужно да бъдат хранени през кръвоносен съд на една от основните артерии се поставят т.н. временни катетри. Срокът на използване на такива катетри е около 15 дена

– Поставяне на подкожен порт: Вливането на лекарства при пациенти, подлежащи на химиотерапия може да става причина за проблеми като запушване на кръвоносните съдове. Поради това медикаментите за химиотерапия се вливат през устройство, наричано подкожен порт. Те се поставят с локална анестезия в подкожната тъкан в областта над гърдите, като катетърът на порта достига до вътрешността на основната  вена към сърцето.

 Изваждане на тунелен катетърПроцедура на изваждане на поставен по-рано постоянен катетър с локална анестезия.

– Изваждане на подкожен порт: Изваждане на поставен по-рано подкожен порт локална анестезия.

– Периферна атероктомия–тромбектомия или лазер: Почистване на артериите на долните крайници от атеросклеротични плаки с помощта на специална апаратура и осигуряване на нормална циркулация на кръвта.

– Лечение на разширени вени с лазер и склеротерапия: включва изваждането на по-рано поставени постоянни катетри с локална анестезия.

Несъдова интервенционална радиология

Това са процедури,извършващи се в структури извън кръвоносните съдове. Преди методите на  визуализация да достигнат съвременното си ниво, процедурите, свързани с някой орган в човешкото тяло се извършваха според анатомичната локация на органа. Например, ако е нужна биопсия от черен дроб или бъбрек парчето се вземаше с проникване от място според анатомичната локация на органа,  без да се видят тези органи. При такива случаи лекарят не виждаше нито органа за биопсия, нито какви структури са разположени пред този орган. Това създаваше предпоставки за възникване на кървене или парчето можеше да бъде взето не от необходимото място. Подобни интервенции днес се извършват от радиолози чрез визуализиране със специална апаратура както на органите от които ще се взема биопсия така и на тъканите около тях. По този начин не се увреждат съседните структури като кръвоносни съдове и нерви. Например, при вземане на биопсия от  тироидната жлеза, жлезата се визуализира с ехограф и по най-удобен начин се прониква до нодула в нея и се аспирира.

Везикуларни радиологични интервенции, провеждани в отделението ни :

– Биопсии: Това е процедура на вземане на малко парче патологична тъкан от органи като тироидната жлеза, черния дроб, бъбреците, белите дробове или от други места на тялото. Извършва се под местна упойка.

Маркиране на гърди с помощта на ехографСамо при случаи, когато ще е нужно да се извади патологична структура от гърдата в тази тъкан от страна на интервенционален радиолог се поставят тънка телчица с цел улесняване достъпа на хирурга до тази тъкан.

– Парацентеза / Торацентеза: Вземане на проба от събрана плеврална и коремна течност.

– Перкутанно дрениране на киселина / плеврална ефузия : Изпразване на плеврална или коремна течност.

– Дрениране при абсцес / емпием: Извличане с помощта на катетър на инфектирана плеврална или абсцесна течност.

– Лечение на кисти: Лечение на уголемени бъбречни кисти с клинични резултати чрез медикаментозно вливане през катетър.

– Лечение на пневмотораксПремахване на събралия се въздух в белодробната плевра.

– Дрениране при лимфоцеле: Лечение на натрупана лимфна течност в някоя част от тялото чрез извличане на течността.

– Лечение на псевдо кистаЛечение на кисти, образували се вследствие на панкреатит и наричани псевдокисти, чрез прставяне на катетър.

– Лечение на хидатидна киста: Лечение на разположена в черния дроб кистозна лезия или т.н.  хидатидна киста с помощта на катетри.

– Холангиография: Визуализация на жлъчните пътища.

– Транс хепатална холангиография: Визуализация и контрастиране на жлъчните пътища чрез проникване с тънка игла.

– Перкутанен дренаж на билиарна система: Възстановяване на жлъчния поток чрез поставяне на катетър в разширените жлъчни пътища.

– Балонна дилатация на холедоха: Разширяване на стестения или запушвания в основния жлъчен канал наричан холедох, чрез надуване на балон.

Перкутанно поставяне на билиар стентПоставяне на стент на основните жлъчни пътища с цел тяхното отваряне.

– Дренаж на жлъчни пътища: Катетеризация на разширен жлъчен мехур с цел осигуряване на изпразването му.

Перкутанно лечение чрез алкохолна аблация: Проникване с катетри и вкарване на алкохол в артерии на намалени, изгубили спецификата и функционалността си бъбреци, причиняващи хемодинамично разстройство в организма и привеждането на бъбрека в афункция.

Антеградна пиелография Контрастно изследване на пиелокаликсната система на бъбрека чрез проникване с тънка игла и вкарване на контрастно вещество.

Перкутанна нефростомия в ехографски съпроводПоставяне чрез ехографско проследяване на дренажен катетър в пиелокаликсната система на бъбрек

Перкутанна дилатация на уретрална стенозаПроцедура на отваряне на уретрално  стесняване с балон.

– Перкутанно поставяне на уретрален стент: Процедура на поставяне на стент в стеснение на уретера.

– Перкутанна цистостомия: Поставяне на катетър в разширен и поради това с проблеми на изпразване пикочен мехур, чрез който съдържанието му се изхвърля навън.

– Перкутанна ренална пункция на кисти и лечениетоим: Лечение на бъбречни кисти чрез изпразването им с иглаиликатетъри вкарване в кистата на склерозиращ агент.

Графия на уретераПроцедура на разширяване с балонна стеснение в уретера.

Перкутанна гастростомия Процедура на поставяне на катетър, достигащ стомаха за хранене на болни, които не могат да приемат храна през устата.

Перкутанна гастро еюностомия: Процедура на поставяне на катетър достигащ стомаха и червата за хранене на болни, които не могат да приемат храна през устата.

– Инвазивни изследвания със съпроводна КТ: Инвазивни процедури извършващи се в съпроводна компютърна томография. Прилага се на пациенти, при които с ехография не може да се получи необходимото изображение.

Baskent University Hospital Istanbul

Bridge Medical Logo

Започнете да пишете и натиснете бутона Enter