бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Бъбречна трансплантация в Турция

бъбреци

Бъбречна трансплантация – висока степен на успеваемост в дългосрочен план !

Успеваемостта в дългосрочен план е най-добрият индикатор за оценка на един Център за трансплантации. Ефективната оценка на пациента преди трансплантацията е първата стъпка за успех. Прогнозирането на имунологичните и съпътстващите медицински рискове при оценяването на пациентите преди трансплантация предотвратява нежелани резултати. Втората стъпка е съвременните технологии да се прилагат от опитен екип от хирурзи. Нашата успеваемост след операция е 99.8%. Едногодишното оцеляване е 97.4%. Петгодишно успешно оцеляване е 90%. Доказано е, че имаме същият успех, както при повечето центрове за бъбречна трансплантация по света.

Приоритет: Безопасността на донора

Безопасността на донора е най-важният фактор при трансплантация от жив донор. Донорът се оценява подробно. Кръвни тестове, радиологични тестове и оценка от специалисти, като например нефролози, кардиолози и пулмолози, са основните стъпки за вземането на решение дали един донор е достатъчно здрав, за да подари живот или не е. Нашите специални техники на операция осигуряват по-безопасно опериране на донорите. Следоперативният периот на хоспитализация е 2-3 дни за донорите. Ние осигуряваме и контролни прегледи за донорите.

МИНИМАЛНА БОЛКА И 3 ДНИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ. ПО-ЛЕСНО Е ДА СЕ РЕШИТЕ ДА ПОДАРИТЕ БЪБРЕК НА ВАШ ЛЮБИМ ЧОВЕК БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАШАТА ТЕХНИКА ЗА ЕНДОСКОПСКА ОПЕРАЦИЯ.

Ретроперитонеоскопската донорна нефректомия осигурява минимално инвазивна техника с по-голяма безопасност за донора.

Лапароскопската донорна нефректомия се е превърнала в златен стандарт за нефректомията от жив донор, тъй като тя води до бързо възстановяване и по-добро качество на живот. Въпреки това, безопасността по време на операцията подлежи на обсъждане, тъй като навлизането в перитонеума може инцидентно да доведе до усложнения. С помощта на ретроперитонеалния подход има по-малък шанс за нараняване на органите вътре в корема, тъй като перитонеума не се отваря. Ръчно асистирана ретроперитонеоскопската донорна нефректомия представлява алтернативен подход, който комбинира безопасността на ръчно-асистираната хирургия с предимствата на ендоскопския и ретроперитонеалния достъп. Ние започнахме да прилагаме ретроперитонеоскопска донорна нефректомия през 2009 год. Имаме над 400 случая без никакви сериозни усложнения. Представили сме нашият хирургичен опит на международни срещи в Съединените американски щати и Европа.

трансплантация на бъбрек

Най-съвременната лаборатория по тъканно типизиране в Турция

Лабораторията по тъканно типизиране на болницата Флорънс Найнтингейл поддържа множество центрове за трансплатнация на бъбрек, черен дроб и костен мозък, както в региона, така и в Турция. Съвременните проучвания, които се провеждат в Лабораторията по тъканно типизиране имат огромен принос за нашата успеваемост. Ние сме способни да се справим с високочувствителни бъбречни реципиенти, тъй като имаме отличнен метод за мониторинг на специфичния антиген на донора и можем да определим индекса на специфичния антиген на донора. Нашата съвременна Лаборатория по тъканно типизиране играе главна роля при имунологичната оценка на периода преди и след трансплантацията.

Детска бъбречна трансплантация

Има множество причини за хронични бъбречни заболявания (ХБЗ) при децата, но те са доста по-различни от тези при възрастните. Най-честите причини за ХБЗ при децата са вродените аномалии на бъбреците или на пикочните пътища, генетичните/наследствени заболявания, както и болестите, които са се появили на по-късен етап в детството поради някакви аномалии в имунната система. С напредването на ХБЗ, децата ще се нуждаят от различни видове медикаменти, за да бъдат здрави и да се удължи живота на техните бъбреци.

Ако състоянието на децата със средни до остри ХБЗ достигне до крайна фаза на бъбречно заболяване, тогава те ще имат нужда от диализа и, рано или късно, от бъбречна трансплантация. Диализата и трансплантацията обикновено са необходими, когато бъбречната функция е значително ниска. При децата, диализата се счита по-скоро за временно състояние, докато се намери бъбречен трансплант. При повечето, макар и не при всички деца, трансплантацията предлага по-добро дългосрочно качество на живот, по-добър растеж и по-малко ограничения в начина на живот. Някои деца претърпяват трансплантация преди да имат необходимост от диализа. Това се нарича изпреварваща трансплантация. Някои деца не са подходящи кандидати за трансплантация заради други медицински състояния. Свържете се с нас, за да обсъдим възможността за трансплантация при Вашето дете.

Споделено донорство

Центърът по трансплантация на Флорънс Найтингейл извършва споделено донорство за размяна на бъбреци от години. Споделеното донорство за размяна на бъбреци, известно още като „размяна на бъбреци” се случва тогава, когато живият донор на бъбрек е несъвместим с реципиента, поради което разменя бъбреци с друга двойка донор/реципиент. Това споделено донорство за трансплантация на бъбреци дава възможност на два несъвместими реципиента да получат здрави, по-съвместими бъбреци. Всички медицински подходящи двойки донор/реципиент може да вземат участие в програмата за размяна на бъбреци.

Двупосочната размяна на бъбреци се случва, когато двете двойки донор/реципиент си разменят органи за по-добро съвместителство.

При по-сложни случаи могат да се използват и допълнителни двойки донор/реципиент. Ето и диаграмата, която показва тройната размяна на бъбрек.

Донорство при несъвместимост на кръвните групи се случва, когато кандидатът за трансплантация получава бъбрек от жив донор с несъвместима кръвна група. За да се намали риска от отхвърляне на дарения орган, кандидатите получават специално медикаментозно лечение преди и след трансплантацията. Това може да включва отстраняване на слезката на кандидата за трансплантация по време на трансплантацията.

Положителното кръстосано донорство включва жив донор и кандидат за трансплантация, който не е съвместим, тъй като този кандидат има определени антитела (протеинови субстанции), които незабавно реагират срещу клетките на донора и водят до отхвърляне на трансплантирания орган. Ето защо се осигурява медикаментозното лечение (плазмафераза и имунопотискащи лекарства), за да се предотврати отхвърлянето. Този тип донорство обикновено се обмисля, когато няма друг съвместим жив донор.

трансплантация

Съвременен център за съдов достъп

Съдовият достъп е доживотен за пациентите на хемодиализа. Нашият център е еталон в региона за предизвикателните случаи на съдов достъп. Професор Бариш Акин ръководи както Програмата за бъбречна трансплантация, така и Центъра за съдов достъп, който поема 60 – 70 случая на месец. Ние създаваме артерио-венозна фистула, поставяме артериовенозен графт и освен това извършваме контрол над тези жизненоважни места. Възстановяването на дисфункционален достъп и бързото възстановяване на тромбозирал достъп за предотвратяване на поставянето на временен катетър са най-важните дейности в нашия център. Всички пациенти се преглеждат с Доплер ехография за картографиране на съдовете преди операцията. Следователно, най-добрият избор за съдов достъп се планира преди операцията.

Първи стъпки за бъбречна трансплантация

Първо, Вие трябва да ни позвъните за подробна информация за Вашия шанс за трансплантация. След осъществяването на първоначалния контакт, ние Ви молим да ни изпратите медицинската си документация. Ако сте подходящ кандидат за бъбречна трансплантация, ще бъдете поканен в нашия център за оценка преди трансплантацията. Вие също ще преминете през кръвни и радиологични тестове във Вашата страна преди да дойдете в нашата болница.