бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Безкръвни операции чрез интервенционална радиология

Безкръвни операции чрез интервенционална радиология

Заболявания на артериите на долните крайници

Болестите по артериите на долните крайници се проявават във вид на стеснения и запушвания на артериите, като най-често срещана причина за това е атеро склерозата (втвърдяване на артерията).

Симптоми:

Най-често се проявяват като крампи в прасците, подбедриците и бедрата по време на вървене, изкачване на стъпала и тичане. Такава една болка след кратка почивка отшумява. С времето разстоянието на вървене започва да се скъсява, а след това болката започва да се проявява и по време на отдих. В следващия етап ще започнат да се появяват незарастващи рани и гангрена в пръстите на краката. Ако това състояние не бъде излекувано резултатът може да бъде загуба (ампутация) на крайник или определена част от него.
болки в краката

Диагностициране и метод на лечение:

При пациенти с артериални проблеми на долните крайници е необходимо първо много добре и в подробности да се изслушат оплакванията. След това да се проконтролира пулсът на тези артерии. При необходимост се използват и методите на визуализация. Най-често прилаганите методи в такъв случай са цветен допплер, ехография, ЯМР или КТ-ангиография, а също така класическа конвенционална ангиография. Макар че тук първо място заема най-често използваната ангиография, днес съвременните методи на изследване като ЯМР и томография позволяват да се получават почти перфектни резултати. За целта е необходимо само много кратък, от порядъка на 15-20 минути, престой на пациента в апарата за ЯМР или томография.

Не е необходимо проникване с игла през слабините както при класическия метод, а контрастиране на цялото тяло се постига чрез венозно вливане на необходимият медикамент през ръката. Получените по електронен път изображения на нужната част от тялото се преобразуват в ангиография. Решение за лечение се взема с помощта на този метод. Начинът на лечение се избира според състоянието на пациента и може да се приложи медикаментозно лечение, ендоваскуларна терапия или открита хирургическа намеса.

Запушване на вените

Сърцето, при всеки свой удар, изпраща към тъканите и артериите определено количество кръв за посрещане на нуждите на организма. Тази чиста кръв пренася до клетките кислород и хранителни вещества и събира от там образувалите се отпадъчни вещества. Цветът на тази кръв е вече тъмен и той се пренася чрез вените обратно към сърцето. Разширените вени представляват всъщност разширения именно по тези вени.
запушване на вените операция

Повърхностни вени:

Те са разположени непосредствено под кожата и се забелязват с просто око. Можем да си ги представим като странични пътища в организма ни за пренасяне на замърсената кръв към сърцето. Най-често срещаното заболяване при повърхностните вени са разширените вени.

Дълбоки вени:

Това са вени, разположени в съседство с артериите, поради което не се виждат с просто око. Можем да ги определим като автомагистрали, осигуряващи пренасянето на 90 % от мръсната кръв от кракта към сърцето. Най-често срещащи се болести по дълбоките вени са запушванията и клапната недостатъчност, известни като вътрешни разширени вени.

Задачата на венозната система е да пренася кръвта, събирана от тъканите към сърцето. За разлика от артериите, във вените има много чувствителни клапи, които въпреки гравитацията, осигуряват еднопосочното движение на кръвта към сърцето и препятстват обратното ú връщане назад. Това движение продължава да се осъществява дори когато човек е прав. При лица, принудени да стоят продължително време на крака функцията на тези клапи може да се развали и  впоследствие да се появят разширени вени. В рисковата група са учители, медицински сестри, хирурзи, полицейски служители, стоматолози и сервитьори. И точно обратното, при спортисти, които също продължително време са на крака, но много често използват мускулите на прасците си, вероятността да развият разширени вени е малка. Макар и по-малък, риск има и при продължително седене. Не е малък процентът на разширени вени при професии като секретар, комрютърни оператори и т.п.

Интервенционалната радиология в онколечението

Интервенционалната радиология като специалност е една по-висока степен на класическата радиология. При класическата радиология с помощта на методите за визуализация на тялото на човека като рентгенография, ехография, топография и ЯМР, специалистите диагностицират болести. Интервенционалните радиолози, след като преминат специален допълнителен курс на обучение, използвайки същата апаратура вече могат не само да диагностицират, но и да лекуват заболяванията. Тук не се изисква хирургична намеса, лечението се извършва само чрез проникване с игли през кожата или чрез ангиография през кръвоносните съдове. Интервенционалната радиология има много голям принос в постигнатите през последните години резултати в областта на онкологията и онколечението.

доктор

Интервенционалното онколечение е метод, възникнал като алтернатива на хирургично лечение или химиотерия при някои видове онкология. Лечението тук се извършва както и при други видове интервенционално лечение чрез съпровод на визуализиране ( напр. ангиография, комютърна томография или ехограф). Поради това интервенцията не е хирургична операция. Всички интервенции се провеждат с местна упойка (локална анестезия) чрез проникване през много малък отвор. При някои дори не се изисква продъджителен престой в болница. След няколкочасово проследяване пациентът може да напусне болницата. При други може да се наложи еднодневен престой и много рядко – повече. При някои видове чернодробна онкология или метастази на друга онкология в черния дроб, при някои видове белодробна онкология или рецидиви в белите дробове на други видове онкология, при някои видове бъбречни  и костни тумори също може да се прилага онколечение чрез интервенционална радиология.

Лечение на аневризма

Аневризма:

Най-общата медицинска формулировка на аневризмата е патологично разширение във вид на балонче в кръвоносни съдове. Аневризмите най-често се срещат по артериите на мозъка и аортата. Аневризмите според морфологията си биват торбовидни и фузиформени. Аневризми, появили се на определено място на венозната стена и имащи сравнително кръгла форма се наричат торбовидни. Разширения във вид на вретено се нарича фузиформени.

клетка

От друга страна според структурата на стените си аневризмите се делят на  «истински» и «лъжливи или псевдо аневризми» Структурата на стената на истинска аневризма включва всички нормално образуващи артерията слоеве (интима, медия и адвентиция). Псевдоаневризмата се образува впоследствие на разкъсване на стената на кръвоносен съд и стената ú не съдържа всички венозни слоеве.

Мозъчните артерии и аортата са най-чести места на локация на аневризмите. Честотата на мозъчните аневризми в обществото са 2-3%. Пациенти диагностицирани с поликистозна бъбречна болест и техните близки, лица които имат история на субарахноидален кръвоизлив поради аневризма, носят по-висок риск от образуване на мозъчни аневризми.

Структура на стената на аневризма, в сравнение със структурата на нормална артерия, е по-слаба, поради което може да руптурира (разкъса). Руптурата може да предизвика застрашаващ живота обилен кръвоизлив в т.н. субарахноидното пространство, ограничено от мозъчна обвивка и мозъчна тъкан. Подобни кръвоизливи се определят като субарахноидални кръвоизливи. За съжаление, голяма част от мозъчните аневризми преди разкъсване не дават симптоми. При значителна част от болните с аневризма, диагнозата се поставя случайно по време на образни изследвания като магнетичен резонанс (ЯМР), компютърна томография (КТ) по повод на други оплаквания.

Но наред с това, големите аневризми могат да се проявят с оплаквания и симптоми като главоболие, чувство за болка в очното дъно, гадене-повръщане, падане на клепача, двойно или мъгливо виждане. По принцип, годишният риск от кръвоизлив на по-рано непрокървяла аневризма е 1-2 %. Най-често срещаното оплакване от пациенти с прекарали субарахноидални кръвоизливи поради аневризма е внезапно започналото силно  главоболие. Те характеризират явлението като «най-силното главоболие, което са имали до този момент». При субарахноидален кръвоизлив други често срещани симптоми и оплаквания, наред с главоболието, са гадене-повръщане, замъгляване или загуба на съзнанието,

Лечение на мозъчни аневризми:

При прекарали кръвоизлив на мозъка поради руптура на аневризма пациенти, ако аневризмата не  бъде  излекувана (не бъде затворена), то при 35 % от тях до 30 дни след първия кръвоизлив аневризмата още веднъж ще се разкъсва и ще стане причина за втори кръвоизлив. Поради това болни с кръвоизлив на аневризма е необходимо да бъдат час по-скоро излекувани. Решението за лечение при пациенти с диагностицирана аневризма се взема като се имат предвид възрастта, локацията и размерите на аневризмата и другите специфични за пациента медицински критерии. Основният принцип за лечение на аневризма е премахването на вероятността от разкъсване (повторно) на аневризмата чрез предотвратяване на достъпа на кръв в нея.

Център за лечение на разширени вени

Какво представляват разширените вени ?

Разширените вени са заболяване на кръвоносната система на човека, най-често  срещаща се по вените, и по-специално,по вените на краката. Разширените вени по долните крайници най-често се появяват в областта непосредствено под и над коляното. Поради увреждане на клапите в тази област се появява функционално нарушение в системата.
вени на краката

Защо се образуват разширени вени ?

Вените на краката, изпълняват функцията на пренасяне на замърсената кръв от краката нагоре обратно към сърцето.  В мястото от коляното нагоре се намират 5-7 клапи, които препятстват връщането на стремящата се поради гравитацията надолу замърсена кръв. Тези клапи се отварят и затварят, с което не разрешават мръсната кръв да се смесва с чистата. Но поради някои причини клапите могат да бъдат увредени и мръсната кръв да се връща надолу по краката и да престоява там. Това престояване предизвиква разширяване на вените и нагъването им под кожата. Образуват се т.н. разширени вени или се появява венозна болест.

Много от здравословните проблеми при раждането на човека преминават по генетичен път, така че, ако родителите ви са страдали от венозна болест вие ще се окажете в рискова група. Особено ако майка ви е имала разширени вени опасността при вас нараства два пъти. Но разбира се, единствената причина за образуване на разширени вени не е наследствеността.

Важна причина за увреждане на клапите е вътревенозното налягане. То се образува поради дълго обездвижване със стоене на крака. Например, представете си един фризьор – цял ден работи на крака, почти без да се движи. И ако в продължение на 30-60 минути не се движи, не ляга или не вдига краката си на 20-30 см височина, то образувалото се налягане няма да спадне и ще стане причина за увреждане на клапата. Ние ще се движим, ще вървим,  ще полягваме и дори легнали ще вдигаме краката сина 20-30 см, като поставяме възглавници под тях, за да може образувалото се във вените налягане да спадне.

Какви са симптомите на разширени вени, как ще разберем болестта?

През началния етап заболяването не дава симптоми, но човек и сам ще може да разбере, кога се появява. Особено на по-късни етапи вените се разширяват видимо и личат под кожата. Това е най-явният симптом, но болният може да има и известни затруднения и оплаквания.

С нагъването на вените под кожата, особено през нощта, може да се появяват сърбеж и болки по краката. Често се среща и проблемът на образуване на крампи по краката. При болки в краката, поставянето им седейки на 20-30 см височина върху възглавница и престоят известно време така, ще облекчи болките.

Случаят не се ограничава само с подкожно разширяване на вените, разширените вени след определено време започват да се пукат. Това е така нареченото кървене на разширената вена. Състоянието е достатъчно сериозно, понякога за спиране на кръвотечението се налага тампониране на мястото. Кръвотеченията могат да станат причина за незарастващи рани по краката или т.н. варикозни язви. Лечението на варикозните язви, причиняващи некроза по краката е най-трудната част в лечението.

Какво трябва да се прави за предпазване от разширени вени?

Разпитайте родителите си дали имат варикозна болест, преминали ли са лечение за това. И ако отговорът им е положителен е необходимо непременно да вземете предпазни мерки. Първото нещо което може да се направи е да се избегне неподвижното стоенето на крака. Ако работата ви е свързана със стоене на крака, то на всеки 30-60 минути си осигурете движение във вид на кратка разходка, като се отдалечите от мястото или ако имате възможност да полегнете за малко. Разбира се, когато предпоставката е генетична не винаги мерките могат да предотвратят проявата.

Как се лекува разширени вени?

Пълното излекуване от разширени става чрез хирургична намеса, но съществуват хирургични и нехирургични начини на лечение.

Нехирургични методи: Има 4 метода. Двата от тях, лазерно лечение и радиофреквентно лечение са подкожни, а другите два – с пяна и склеротерапия – чрез вливане на медикаменти във вената с помощта на спринцовка. Лечението на много тънки капиляри, в които е невъзможно иглено проникване, се провежда надкожно.

Хирургично лечение: Въпреки че днес се счита за доста примитивен метод, в здравни заведения, където няма нужната техника и съдови хирурзи,за съжаление,все още продължава да се използва. Операцията се прави под пълна наркоза. Необходим е 3-7 дневен престой в болница и 20-45 дена домашна почивка.

Интервенционална радиология при диализа

По местата за съдов достъп при хемодиализа най-често срещаните патологии, отнасящи се към  дренажните вени са анастомоза и стеноза. Най-честа причина за загуба на съдовия достъп са тромботичните компликации.

Незаменим метод за оценка на хемодиализния съдов достъп откъм компликации са ангиографските изследвания (контрастна фистулография и венография). Друг метод за констатиране на компликации е цветният ехо-доплер,който е неинвазивен и сравнително евтин метод, но той зависи от опита и способностите на специалиста. Цветният ехо-доплер притежава  висока чувствителност и се използва при оценяване на подхранващия съдовия достъп артериалната система и при констатиране на псевдоаневризми.
лекар

Прилаганите при лечение на хемодиализни компликации на съдовия достъп перкутанни интервенционални радиологични процедури (РТА, имплантация на стентове, репониране на катетри, отстраняване на фибринова обвивка на катетри) са не само скъсяващи престоя на пациента в болницата, но и осигуряващи активно и ефективно лечениеметоди.

Съдовият достъп (фистула) при диализа включва нативни артериовенозни фистули, артериовенозни графтове и постоянни или временни венозни катетри. Съдовият достъп при болни на диализа се счита за тяхна връзка с живота. За една дългосрочна диализа от особено голямо значение е наличието на много добре функциониращ съдов достъп. Най-честата причина за хоспитализиране на пациенти на хемодиализа е намалената функция на този достъп.

Поради тази причина от много голяма важност както за пациента така и за лекаря е предпазването от компликации на съдовия достъп и при поява на такива своевременното им диагностициране и лечение. Лошото функциониране или нефункционирането на съдовия достъп при тези пациенти препятства нормалната диализна програма. Появата на такова състояние налага нефролозите (166) да потърсят друг път за съдов достъпс цел продължаване на процеса на хемодиализа.

бридж медикъл