бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Хирургия на гърда

Хирургия на гърда

Стандартите за върхови постижения на Нашите клиники в Турция и употребата на най-модерни технологии са напълно отразени в нашия Център за хирургия на гърда. Където на жените над 40-годишна възраст горещо се препоръчва да си правят редовно мамографски скан тест. Дори и да нямат каквито и да е признаци на заболяване.

Известно е, че процентът на смъртност при рак на гърдата е спаднал с 19-64 % (и със средно 30%) в страни където се извършва редовно сканиране. По-младите жени също би трябвало да се възползват от самостоятелно преглеждане, физически прегледи и ехография.

Жени, които забелязват образуването на някакво втвърдяване, бучки или други подобни, трябва незабавно да потърсят медицинска консултация дори и ако техните предишни мамографски тестове са били нормални. Фамилната обремененост от рак на гърдата при роднини от първа и втора степен е индикация за риск от наследствен рак на гърдата.

Нещо повече, наследственият рак на гърдата може да се свърже с рак на яйчниците при младите жени на възраст между 20 и 30 години. Наличието на майка или сестра с рак на гърдата е индикация за висок риск.

Първата опция за лечение на рак на гърдата, който е хванат в ранен стадий е операция. Отстранява се или тумора, като незасегнатата тъкан се остави на място, или се отстранява цялата гърда. Отстраняват се също така и лимфните жлези под мишниците, за да се установи дали са се появили метастази (разпространение на рака).

Хирургическата намеса позволява определяне на стадия, до който е достигнал ракът, както и необходимите допълнителни лечения (лечение с радиоактивни вещества, хормони, химиотерапия). Съвременният напредък при операциите на рак на гърдата и допълнителното лечение дават отлични резултати.

Операция на гърда – минимална намеса за максимум резултати

Въпреки че в миналото нямаше друга опция освен отстраняването на цялата гърда и лимфните жлези, днес ранните случаи на диагностика все по-рядко се третират по този начин. В половината от случаите е възможно лечението на рака да се извърши само с отстраняване на самия тумор и последваща радиотерапия, която запазва гърдата.

Това се дължи на факта, че няма реална разлика между ефективността при лечението за запазване и отстраняването на цялата гърда. Днес вече можем да изследваме по-подробно подхода, който засяга хирургичната намеса, гърдата и лимфните възли.

Какво представлява операцията за запазване на гърдата?

Вместо да се отстрани цялата гърда се предпочита изрязване на самия тумор при някои от  случаите на единичен тумор, тъй като фаталните случаи при рак на гърдата са причинени не от цялостен рецидив, а от метастази.

Операцията за запазване на гърдата включва отстраняване на туморната тъкан заедно с около 1 – 2 см от заобикалящата нормална тъкан на гърдата (широка екцизия, туморектомия и лумпектомия). Другите техники включват отстраняване на тъкан от по-широка област и се наричат „квадрантектомия“ или „частична мастектомия“.

След отстраняването, чрез техника за откриване на скрити лезии с радионуклидно насочване (ROLL), на масата, която мамографията или ехографски носочвания тест с метална нишка е индикирал, че може да е злокачествена или осезаема, се прави рентгенография, за да се установи дали е била успешно премахната.

Кой е подходящ?

Операцията за запазване на гърдата е най-приложима в случаи на ранен стадий (стадий I – II), в които туморът е малък и едно-огнищен и при пациенти, които са подходящи кандидати за следоперативна радиотерапия. Процентът на след-оперативни рецидиви варира спрямо конкретното естество на тумора, но обикновено е 0.5 – 1 процента случаи на рецидив в същата гърда.

Важно е да се гарантира, че пациентката е напълно информирана за операцията преди самата операция и да е сигурна, че ще може да посещава последващото лъчеление и допълнителни прегледи и изследвания.

Това се прави, защото ще е нужно много внимателно да се наблюдава пациентката за продължителен период от време. Ако пациентката изисква следоперативна химиотерапия, тя се прилага преди лъчетерапията.

Лечебният план в болниците ни е мулти-дисциплинарен. Специалисти в сферата на общата хирургия, радиологията, патологията, медицинската онкология и радиационната онкология работят заедно, за да осигурят точния план за лечение, който пасва на заболяването и състоянието на пациента.

Обикновено първият специалист, който прави преценка е хирургът. Придава се важност също и на психологическата и психиатричната преценка преди и след операцията.

ПЕТ на гърда – Позитронно-емисионна мамография/ПЕМ

Ракът на гърдата е най-често срещаният рак при жените по света. Ранната диагностика на рака и правилното стадиране са фактори от рашаващо значение за определянето на хода на болестта и оцеляването на пациента.

Други по-често употребявани методи като ехографията, мамографията и магнитно-резонансните изображения, понякога могат да се окажат неадектватни при оценката на съмнителни лезии в гърдата и в потвърждаването на правилния стадий на злокачествено заболяване.

ПЕМ технологията се появи само преди няколко години. Тя има капацитета да засича съвсем малки лезии в гърдата, които все още не са достигнали анатомична видимост. Такова оборудване се намира единствено в няколко центъра по света и е едното от общо две в Европа.

Точно като при други нуклеарни медицински прегледи и ПЕТ изследвания, след като се изчака около 60-90 минути за венозно въведения радиоактивен материал да проникне в тялото, неестественото ангажиране на тъкан в гърдата прецизно се определя с ПЕМ изображения с висока разделителна способност и чувствителност до 1.6 мм.

Освен това, процедурата е далеч по комфортна за пациента, тъй като е проектирана да работи в неподвижно състояние, без да стиска или притиска гърдата.

Чувствителността на позитронно-емисионната мамография при показването на лезии в гърдата е отчетена като над 90%. Следователно, по този начин тя улеснява по-точното стадиране и хирургическо планиране без ненужни биопсии и повторни разрези и позволява превантивна и защитна хирургия на гърдата.

Също така е по-прецизен и конкретен от анатомичните образни методи по отношение на оценяването на реакцията на пациента към лечението и засичането на локални рецидиви.

ПЕТ на гърда (ПЕМ) индикатори

  • Диагностика на пациенти с мамографски или магнитно-резонансни резултати, които идентифицират съмнителна лезия в гърдата.
  • Планиране и стадиране преди операция за рак на гърдата
  • Изследване на контралатерална злокачественост при мултицентрични / мултиогнищни тумори
  • Изследване на метастази в аксиларните лимфни възли
  • Повторно стадиране на локорегионален рецидив
  • Оценка на рекцията на лечението