бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Колоректална хирургия - рак на дебелото черво

Колоректална хирургия - рак на дебелото черво

Колоректалната хирургия е област от медицината, която се занимава със заболявания на ректума, ануса и дебелото черво. Ние вярваме, че нашият Център предлага на Вас и на Вашето семейство най-добрата възможност в региона заради следните основни причини:

  • Центърът за колоректална хирургия на ЛИВ ХОСПИТАЛ е тук, за да предложи на своите чуждестранни пациенти най-добрата грижа, комфорт и надежда.
  • Предлагаме най-модерната хирургия за лечение на колоректални заболявания, някои от които не са налични в много други центрове в региона.
  • Ние осигуряваме реална мултидисциплинарна грижа, която обединява екип от специалисти, които се срещат редовно, за да обсъдят случая на всеки един пациент.
  • Ние осъзнаваме, че Вие може би идвате от много далеч за Вашето здраве, и ето защо Ви назначаваме посещенията по най-удобния възможен начин, съвместно с Вашите медицински специалисти във родната Ви страна така, както е необходимо чрез нашият всеотдаен специалист по възстановяване.

Мултидисциплинарна грижа в Лив Хоспитал

Вашето лечение и възстановяване след операцията на колоректален рак в Лив Хоспитал ще бъде в центъра на мултидисциплинарна грижа, която се предлага от нашият висококвалифициран екип и опитни професионалисти по различни дисциплини в медицината.

Целта на Лив Хоспитал е да помогнем на нашите чуждестранни пациенти да се възстановяват по-бързо с по-малко усложнения, така че да си отидат по-бързо у дома. Планът за лечение осигурен от тези различни доставчици на здравни грижи ще Ви помогне при физическото възстановяване, завръщането към хранене и пиене и ще контролира Вашата болка чрез прилагането на възможно най-ненаркотични лекарства.

Кой е част от мултидисциплинарния екип на Лив Хоспитал ?

Вашият хирург ръководи екипа чрез насочване на всяка стъпка  на Вашето лечение. Ето и кратко описание за ролята на другите членове на екипа:

Анестезиолог:

Анестезиологът е лекар, който е обучен да облекчава болката и да се грижи за пациента преди, по време на и след операцията. Анестезиологът ще Ви посрещне преди операцията, за да обсъди лекарствата, които ще се използват по време на операцията.

Специалист по възстановяването:

Обученият специалист по възстановяването е там, за да помогне на чуждестранните пациенти при координирането на посещения, обучението на пациентите и препращането към подпомагащи услуги, като например генетична оценка, съветване и интегративни терапии. Вашият специалист по възстановяване ще Ви помага на Вашия език и ще се съобразява с Вашите културни норми и ценности. Вашият специалист по възстановяване ще координира оценката на нуждите Ви преди да се приберете у дома. Той или тя ще говори с Вашите лекари и медицински сестри редовно, за да провери дали имате нужда от специални медицински доставки или обслужване у дома.

Специализирана медицинска сестра на Клиниката по грижи за рани и стомия:

специализираната медицинска сестра на клиниката ще провери дали имате поставена колостомия или илеостомия по време на операцията. Той или тя ще Ви помогне за начина, по който да се погрижите за Вашата стомия у дома и ще Ви каже как да си поръчате доставки.

Съветник по генетика:

Съветникът по генетика от Центъра по регенеративна медицина, изследване и приложение на стволови клетки на ЛИВ ХОСПИТАЛ ще помогне на Вас и на Вашето семейство да разберат генетичните рискове, свързани с колоректалния рак. Съветникът по генетика ще работи с Вашето семейство, за да се идентифицират членовете, които са с риск. Ако се налага, той или тя ще обсъди генетични тестове, координирано тестване, разчитане на тестовите резултати и ще прегледа всички възможности за допълнителни тестове, наблюдение, операция или изследване, които се предлагат на членовете на семейството.

Медицинска сестра:

Обучените медицински сестри на ЛИВ ХОСПИТАЛ ще работят с Вашия хирург и с другите членове на медицинския екип, за да Ви осигурят цялостно обгрижване и съчувствие. Медицинската сестра ще се грижи за Вас преди, по време и след операцията. Той или тя ще Ви насочва по време на Вашето възстановяване и ще Ви осигури актуално обучение, което да отговаря на Вашите нужди.

Диетолог:

Вашият хирург може да помоли диетолог да Ви помогне по време на Вашия престой в болницата. Диетологът ще Ви помогне с диетичните препоръки на Вашия хирург. Диетологът може да Ви обучи как да изградите добри и здравословни навици на хранене, които да подпомогнат за дълготрайния успех.

Физиотерапевти:

Вашият хирург може да Ви назначи физиотерапия като част от Вашето възстановяване. Физиотерапевтът може да Ви помогне с Вашите проблеми със силата и движението след операцията. Той също може да Ви осигури и лична програма за упражнения за вкъщи.

Уелнес и подкрепа: В Медицинския център „Калифорния пасифик“ се предлага подкрепа, подробности за която може да обсъдите с Вашият специалист по възстановяване или с нашия Международен офис.

Какво представлява операцията на колотерален рак ?

Операцията на колотерален рак е операция, която се прилага за лечение на рака на дебелото черво, известно още като колон и ректум.

Операцията на колоректален рак може да се извърши чрез отваряне (разрез) на корема или чрез лапароскопия, която изисква няколко малки разреза върху корема. Лапароскопията е възможна само за някои видове операции на колоректален рак. Вашият хирург ще реши кой метод е най-подходящ. Някои лапароскопски операции може да бъдат заменени с операция с открит разрез.

При операцията с открит разрез, Вашият хирург оперира чрез разрязване, което се затваря със скоби или шевове. При лапароскопските операции, Вашият хирург оперира с помощта на няколко малки разреза и използва уреди, които се вкартват през дълги, кухи тръби, ръководени с камера. Oбикновено се прави допълнителен малък разрез, за да се извади онази част от дебелото черво или ректума, която е била отстранена (резецирана). Този разрез може да бъде направен навсякъде върху корема Ви. Местонахождението и броя на местата за достъп може да бъдат различни според процедурата и хирурга.

Операцията на колоректален рак включва различни процедури: сегментна резекция на дебелото черво, ниска предна резекция или абдомино-перинеална резекция. Най-честата операция на ректален рак е ниска предна резекция (LAR). Ниската предна резекция се прави при рак на горните две-трети от ректума и оставя аналния сфинктер непокътнат. Това позволява да се запази контрола върху червата. Тази операция също е възможна при някои пациенти с по-ниски ректални тумори. Ако във Вашия случай този подход не е възможен, Вашият хирург ще обсъди с Вас възможността от постоянна колостомия. Специализирана медицинска сестра на Клиниката по грижи за рани и стомия ще се срещне с Вас и ще Ви осигури обучение и съвет.