бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Обезитас - затлъстяване. Бариатрична и диабетна хирургия

Обезитас затлъстяване.Бариатрична и диабетна хирургия.

Съдържание

Затлъстяването – болестта на века ни 7
Болестта диабет тип 2 във връзка със затлъстяването 8
Начини на лечение на затлъстяването и на болестта диабет тип 2 9
Усложнения и лечения 10
Хранене след операцията 11
Наблюдение след операцията 13

Увод

Увеличаването на масата на мазнините в тялото в сравнение с телесната маса, породено от дисбаланса между получаването на енергия и изразходването ѝ, се нарича затлъстяване /обезитас/. Затлъстяването е най-сериозната епидемия на 21. век, която застрашава целия цвят. Честота на срещане на болестта, която наред с развитите, вилнее и над развиващите се страни, продължава да се увеличава. Според данни на световната здравна организация (WHO) повече от 1.7 милиарда хора са с наднормено тегло, затлъстяване или морбид затлъстяване. 200 милиона мъже и 300 милиона жени страдат от болестта затлъстяване.

Макар, че общо 30 милиарда годишно в целия свят се изразходват за продукти за отслабване, лекарства на растителна основа и програми за физически упражнения, честотата на срещане на затлъстяването продължава да се увеличава. Затлъстяването се нарежда на второ място след цигарите по смъртни случаи, които биха могли да се възпрепятстват. Операциите по затлъстяване и диабетна хирургия са се увеличи с 761% през последните 10 години. Операциите по затлъстяване и диабетна хирургия биват успешни, когато са лапароскопски (закрити) операции и в същото време се извършват от екипи, опитни в бариатричната хирургия.

Затлъстяването – епидемията на века ни

Човечеството напълнява все повече. Затлъстяването, което в ранните векове и било символ на изобилието, благоденствието и плодовитостта, в съвремието ни се приема като сериозна болест. Обезитас (затлъстяването) е хронично заболяване, което същевременно причинява и други сериозни хронични болести. В направените проучвания е констатирано, че затлъстяването съкращава времето на живот.

Затлъстяването може да причини болести като:

 • Инсулинова резистентност
 • Диабет тип 2
 • Омазняване на черния дроб
 • Хипертония
 • Инсулт.

Освен това, че затлъстяването увеличава риска от появата на:

 • Рак на гърдата
 • Рак на матката
 • Рак на дебелото черво
 • Рак на ректума при жените и
 • Рак на простатата
 • Рак на дебелото черво
 • Рак на ректума.

Затлъстяването ограничава функциите на белите дробове и причинява астма и сънна апнея. Честота на срещане на болестта рефлукс е по-голяма при лицата, страдащи от рефлукс. Заболяванията на ставите и костите също са по-често срещани при хората със затлъстяване. От гледна точка на това, че както причинява рак, така и оказва резистентност при лечението на рака, затлъстяването е опасна най-малко колкото рака болест.

Най-често използваният и най-известен метод за констатиране на затлъстяването е Индексът на телесната маса (ИТМ).

Класификация на затлъстяването според Световната здравна организация (СЗО)
ИТМ (кг/м3) Класификация
<18.5 Ниско тегло
18.5 – 24.9 Нормално тегло
25.0 – 29.9 Леко наднормено тегло (закръгленост)
30.0 – 34.9 Затлъстяване от I степен
35.0 – 39.9 Затлъстяване от II степен
>40.0 Затлъстяване от III степен

Болестта диабет тип 2, свързана със затлъстяването

Грубо казано, захарната болест има два типа.

ДМ тип 1 или захарна болест се появява в ранна възстановяване и се предизвиква от нарушения в бета клетките, произвеждащи инсулин, които се намират в панкреаса. Поради това, че страдат от недостиг на инсулин, през целия си живот пациентите са принудени да се лекуват с хормона инсулин (чрез инжектиране). Поради тази причина, Тип 1 диабетът се нарича Инсулинозависим диабет (Insulin Dependent Diabetes Mellitys=IDDM). Тип 1 диабетът представлява 5-10% от лицата, страдащи от диабет. Хирургическото лечение на диабета от тип 1 не е възможно. Пациентите с диабет тип 1 трябва да продължат лечението си под наблюдението на специалист ендокринолог.

ДМ тип 2 заема 90% от всичките видове диабет. При пациентите, страдащи от диабет тип 2, бета клетките в панкреаса произвеждат инсулин, но заради сериозната инсулинова резистентност на целевите тъкани, произведеният инсулин не може да се използва ефективно. В 90% процента от случаите, диабетът от тип 2 се предизвиква от затлъстяването. Според данните на TURDEP (Превалентно проучване на диабета, хипертонията, затлъстяването и ендокринологичните заболявания в Турция) преваленцията на диабета от тип 2 в страната ни е констатирана като 7.2%, а нарушението в глюкозната толерантност, което се определя като предиабет – 6.7%. Докато диабетът тип 2 се определяше като заболяване на възрастните, в проучванията, преведени през последните години се констатира, че случаите на диабет тип 2, свързан със затлъстяването са се увеличили. Затлъстяването е един от най-важните външни фактори, които предизвикват появата на диабет тип 2.

С хирургическите намеси, които се прилагат на пациентите, страдащи от диабет тип 2, инсулинната резистентност се пречупва и инсулинът, наличен у пациентите им става достатъчен. В същото време, под влияние на извършените чревни операции, се синтезират хормони, подобни на инсулина, наречени инкретин. По този начин, пациентите се спасяват от болестта диабет и нивото на захарта им се запазва в нормални граници.

Оперативни методи

Операциите, извършвани за затлъстяване и захарна болест, най-общо се обозначават като Бариатрична хирургия. Думата „бариатрия“ идва от латинската дума „барос“ или „тегло“ и от първия ден на използването си обозначава операциите на стомашно-чревната система, предизвикващи загуба на тегло, които се извършват с цел, отслабване на пълните пациенти. Известен факт е, че наред с отслабването, операциите на затлъстяването регулират нарушения начело с диабета, като хипертония, дисбаланс на мазнините и намаляват степените на смъртност, породени от тези болести.

Операциите на затлъстяването и диабета започват да се извършват през 1950-те години. Хирургията на затлъстяването е развиваща се област и от онези години насам разработва десетки различни методи. Докато някои от тези методи стават стандартни и се използват до наши дни, то други от тях са преустановени. Като хирургия на затлъстяването и диабета в наши дни са налични 10 различни хирургически метода. Най-подходящият за пациента и заболяването метод, се подбира заедно с пациента.
Хирургическите методи, които се използват в сферата на затлъстяването и диабета, могат да се групират под 3 основни заглавия:

Ограничаващи методи: Най-често използваният сред тези методи е sleeve гастректомията или стомахът – ръкав, при когото се намалява обемът на стомаха. Наред с това, друг ограничаващ метод са стомашните ленти, наричани още и стомашен пръстен, но в наши дни, практикуването на този метод е доста намаляло. Друг метод е поставянето на стомашен балон, който се прилага ендоскопично

Стомашен пръстен

Ограничаващи и нарушаващи изсмукването методи: най-често използваните сред тези методи са Minibypass методите, наричани още гастричен байпас и SAGB. С тези методи се намалява, както обемът на стомаха, така и изсмукването на хранителните вещества.

Гастричен байпас

Методи за нарушаване на изсмукването: обхваща методите BPD, SADI и др. Този метод е насочен изцяло към възпрепятстване на изсмукването на приетите храни. Намаляват се обемът на стомаха и същевременно – изсмукването на приетите хранителни вещества.Ограничаващи и нарушаващи изсмукването методи

Усложнения и методи на лечение

Усложненията на операциите на морбид затлъстяването се класифицират като ранни и късни или мажорни и минорни компликации. Нивото на смъртността в ранен стадий след тези операции е между 0.1 и 0.5%. Най-често срещаните причини за смърт са пулмоналната емболия (изпомпване на пихтия в белия дроб) и инфарктът. Пациентите трябва да се оценяват добре в периода преди операцията.

Най-често срещаните проблеми, които възникват в ранния период след операцията са свързани с белия дроб. Под влияние на анестезията, без това ограничените белодробни функции намаляват още повече. Поради тази причина е много важно, пациентите да се подготвят добре в периода преди операцията и да правят дихателни упражнения.

Протичането и кървенето са най-честите усложнения, свързани с хирургията, след операциите на затлъстяването и диабета. Докато процентът на тези усложнения в опитни центрове, които са получили необходимите квалификации за хирургия на затлъстяването и диабетната хирургия е 0.17%, то при неопитни центрове се покачва до 7%. Усложнения като протичане и кървене могат да се лекуват с ендоскопични методи. В центровете, които се интересуват с диабетна хирургия и хирургия на затлъстяването, трябва да е налично едноскопско оборудване с кето могат да се лекуват усложненията и да разполагат с хирург по затлъстяване, който притежава опит в ендоскопичното лечение на затлъстяването.

Общи препоръки и казуси за които трябва да се внимава при sleeve гастректомия (Лапароскопска ръкавна гастректомия)

План за хранене след операцията по ръкавна гастректомия

За да предотвратите дехидратацията, трябва да приемате най-малко 1.5 – 2 литра течности (от които минимум 6-8 чаши вода). В противен случай може да се сблъскате със ситуации като главоболие, световъртеж, гадене, слабост, бели рани по езика и тъмен цвят на урината. Не забравяйте, че и за бъбречното ви здраве, приемът на вода е много важен.

Не пийте вода най-малко 15 минути преди хранене. Може да приемате течности най-малко след 30-45 минути след хранене. Течностите, които се приемат по време на хранене, могат да причинят повторното разширяване на стомаха ви. 

Важно е, пред първите 2 седмици да консумирате течни, а в 3-4. седмици – храни с консистенция на пюре.

Консумирайте ястията си в продължение на най-малко 25 минути, бавно и ги сдъвквайте добре.

Избягвайте простите захари (насипна захар/захар на бучки, сладки, десерти и др.)

Не забравяйте – след операцията, стомахът ви може да побира 120 – 180 мл течности по време на храненията. След като хапнете 2-3 лъжици от ястията си, можете да се почувствате сити. След като изпитате това чувство, не продължавайте да консумирате повече от храната си, защото можете да изпитате пресвивания в стомаха. След 6-9 месеца, новият ви стомах ще ви посочва правилния път относно храните.

След като се появи чувство на засищане, преустановете храненето. Ако продължите да се храните, може да се сблъскате със ситуации като гадене и повръщане.

Три пъти дневно имайте основни хранения с висока хранително стойност и 1 път на ден консумирайте междинно хранене с високо съдържание на белтъци.

Ястията ви трябва да съдържат предимно белтъци, плодове и зеленчуци и най-накрая пълнозърнести зърнени храни.

За да проверите, дали можете да толерирате нова храна, която ще добавите към хранителната си програма, предпочитайте да я приемате веднъж на ден. Включете отново след една седмица в менюто си храната, която не сте могли да толерирате.

Ако не можете да консумирате млечни храни, можете да предпочете мляко без лактоза или обогатеното с калций и витамин Д соево мляко.

Задължително физически упражнения!!! Това е ключовата дума в отслабването!!! През първите 6 седмици трябва да се практикува ходене с ниско-средно темпо, а в 6-8. седмици трябва да се добавят и изморяващи движения.

Увод

Дългосрочният успех на операцията за стомах – ръкав гастректомия е много тясно свързан със спазване на препоръчаната диета.

2 седмици след операцията не трябва да се приемат твърди храни.
Диетата от течни храни трябва да се следва от меки, течни храни.

Защо твърдите храни не трябва да се консумират в началото?

Твърдите храни оказват натиск върху шевовете и предизвикват повръщане и чувство на неразположеност в стомаха.
Поради тези причини е много важно да спазвате посочените по-долу препоръки за диета!!!
1-во – 2 седмици течна храна
2-ро – 2 седмици мека, течна храна
3-то – 5. седмица твърда храна.
Богата на белтъци & бедна на калории здравословна храна.

Стъпало
Първите 2 седмици течна храна

За да може да приемате достатъчно белтъци, калций и останалите хранителни вещества, течната храна трябва да бъде на база прясно мляко. Идеалният избор би бил прясното мляко с ниска масленост (0,1 – 0,3% масленост), (млечни продукти от които е отнет каймака). А идеалното количество е най-малки 1 л. прясно мляко или млечни продукти.

Ката начало, като течни храни можете да предпочете вода, месен бульон, обезмаслен пилешки бульон.

Опитвайте се, на всеки 20 минути да приемате 30 мл течности.
След консумациите си, можете да имате проблем с газовете. Проблемът с газовете е естествено положение след операцията.

Поради това, че студените храни ще предизвикват газове, ястията трябва да се консумират леко притоплени.

Ястията, които можете да консумирате през първата седмица

 • Месен бульон (ако ви идва тежко, можете да отнемете мазнината от бульона и да изстискате лимон).
 • Пилешки бульон (ако ви идва тежко, можете да отнемете мазнината от бульона и да изстискате лимон).
 • Обезмаслено (диетично) прясно мляко.
 • Супи без частички, без останки, с консистенция на вода (без доматено пюре или като пилешка супа).
 • Плодови напитки без пяна, негазирани, с ниско съдържание на захар (като диетичен студен чай и др.).
 • Неподсладени, чисти плодови сокове без частици (прясно изцедени или 100% плодови сокове).
 • Светъл чай без захар.
 • Компот/ошав без частици.
 • Билкови чайове (лайка, резене, липа, анасон).
 •  Обезмаслен, диетичен айран с консистенция на вода.
 • Зеленчукови сокове (консумирайте, след като ги разредите с вода)
 • Протеинов прах QNT или Whey (1/3 мерилка/ден).

През първата седмица след операцията, трябва да консумирате тези ястия по малко и бавно. След това трябва да ги увеличавате толкова, колкото можете да толерирате.

Препоръчван хранителен план

Закуска: 1 чаша диетична напитка

Междинно хранене: 1 чаша обезмаслено прясно мляко или директно кефир

По средата на деня: 1 купичка супа, 1 чаша айрян

Междинно хранене: 1 чапа обезмаслено прясно мляко

Вечеря: 1 чаша диетична напитка, 1 купичка диетична супа

Преди лягане: 1 чаша обезмаслено прясно мляко

Млечните питиета трябва да се консумират с приоритет. По този начин трябва да бъдете сигурни, че приемате достатъчно хранителни вещества. След това, останалите течни напитки се приемат по желание.

Съвети
 • Напитките трябва да се изпиват на глътки и да се усеща чувството за започване на ситостта/пълнотата.
 • Множество хора приемат максимум 50 сс количество течност наведнъж.
 • Когато се усети чувството за ситост, пиенето трябва да се преустанови.
 • Когато се почувства болка в стомаха или гадене, не трябва да се пие нещо друго, преди това състояние да отмине.
 • Ако изпитото количество бъде в повече, стомахът ще се препълни и ще започне повръщане.
 • Когато питиетата с карбонат и газираните напитки достигнат до стомаха, те ще предизвикат освобождаване на газове и ще подуят стомаха, ще предизвикат бързо чувство на дискомфорт и дори ще причинят повръщане, затова не трябва да се пият.

Поради това, че макар, че прясното мляко осигурява множество хранителни вещества, не може да даде напълни всички витамини и минерали от които се нуждае тялото, то остава недостатъчно и се изпитва нужда от ежедневно витаминно и минерално подкрепление. Намалява се обема на стомаха, както и разграждането на приетите хранителни вещества.

Храни, които можете да консумирате на втората седмица

 • Супи, които са приготвени без брашнена запръжка и без доматено пюре/супи, прекарани през кухненския робот.

Например: рибена супа, супа тархана без люто, супа „яйля“ от ориз и мляко, супа от леща, супа от пилешки бульон с фиде, зеленчукова супа, млечна супа и др.

Стъпало:
Седмица: диета с меки течни храни

След 2 седмици, можете на стадии да започнете да консумирате храните в мек, намачкан вид. Ястията трябва да се разкъсат на парченца и намачкат с вилица.

Изборът ви на храна трябва да бъде с възможно най-голяма тежест на белтъците и калция. При меките-течни храни (пюретата) можете да постигнете това, като готвите храните с месен или пилешки бульон и след това ги прекарате през блендера.

Храни, които можете да консумирате на третата и четвъртата седмица

(В допълнение към храните от първите две седмици)

 • Рохко яйце
 • Рохко яйце + обезмаслена извара
 • Плодови пюрета (може да се смесват с прясно или кисело мляко)
 • Зеленчукови пюрета
 • Пюре от спанак
 • Пюре от тученица
 • Пюре от тиква
 • Пюре от праз
 • Пюре от риба тон
 • Пюре от пилешко месо (от бут или филе)
 • Картофено пюре със сирене (може да се предпочете извара)
 • Бебешки пюрета (добра алтернатива за работещите)
 • Диабетично малеби, сутляш (неизпечени във фурна, добре сварени)
 • Супа „айранашъ“ (от сварени бобови храни и айран)
 • Картофена супа с прясно мляко
 • Пилешка супа с кисело мляко
 • Пилешка супа с фиде
ПРИМЕРНО МЕНЮ 1

ЗАКУСКА 08:00

ПРИМЕРНО МЕНЮ 1

ЗАКУСКА 08:00

ПРИМЕРНО МЕНЮ 1

ЗАКУСКА 08:00

В 150 – 200 мл

обезмаслено прясно мляко:

½ вч* овес

– Вместо обезмаслено мляко може да се предпочете мляко без лактоза.

В 150 – 200 мл

обезмаслено мляко:

– Рендосана, обелена ябълка

– 1 сл** обезмаслено цедено сирене

В 150 – 200 мл

обезмаслено прясно мляко:

– 1 рохко яйце

– 1 обелена ябълка на пюре

КЪСНА ЗАКУСКА 10:00 КЪСНА ЗАКУСКА 10:00 КЪСНА ЗАКУСКА 10:00
В 100 – 200 мл

обезмаслено мляко:

½ ВЧ овес

– Вместо обезмаслено мляко

1 супена лъжица протеинов прах

В 100 – 200 мл

обезмаслено мляко:

½ ВЧ овес

– Вместо обезмаслено мляко

1 супена лъжица протеинов прах

В 100 – 200 мл

обезмаслено мляко:

½ ВЧ овес

– Вместо обезмаслено мляко

1 супена лъжица протеинов прах

ОБЯД 12:00 ОБЯД 12:00 ОБЯД 12:00
В 150 – 20 мл

обезмаслено мляко:

1 порция плодово пюре

–200 мл пилешка супа със зеленчуци, прекарана през блендър

– 1 брой рохко яйце

200 мл супа „тархана“

2 сл риба тон лайт

СЛЕДОБЕД 14:00 СЛЕДОБЕД 14:00 СЛЕДОБЕД 14:00
100 – 200 мл ябълково пюре 150 мл диабетично малеби 100 – 200 мл обезмаслено мляко с 1 десертна лъжица канела
ВЕЧЕРЯ 18:00 ВЕЧЕРЯ 18:00 ВЕЧЕРЯ 18:00
100 – 200 мл месна супа, прекарана през блендър

100 мл плодово пюре

100 – 200 мл

рибена/пилешка супа

1 малък сварен и пюриран картоф

Зеленчуково пюре, смесено с 80 гр. Риба тон лайт
Стъпало
Седмица и след това

От 5. седмица може да се пристъпи към диетични продукти, богати на белтъци и бедни на калории.

Трябва да сте сигурни, че всеки ден приемате достатъчно количество белтъци.

Трябва да сте сигурни, че приемате храни, които може да толерирате, по малко и бавно.

Надсловът ни за диетата, подходяща за целта да се намали телесното тегло, е ниско ниво на мазнините, ниско ниво на калориите и контрол над порциите.

С навлизането си в 5. седмица, можете да приемате твърди, здравословни храни. Този преход, понякога може да не е много лесен. Поради това, храните за лесен преход в 5. седмица, които ви препоръчваме, са следните:

 • Зеленчукови ястия с кайма
 • Мишмаш с обелени зеленчуци
 • Различни видове бяло сирене
 • Моркови с кисело мляко (сготвени)
 • Тученица с кисело мляко
 • Цедено мляко
 • Варено пилешко със зеленчуци
 • Океански риби
 • Кюфтета със сос
 • Риба на скара
 • Яйца, поляти с кисело мляко и запържен червен пипер (без чесън)

Важни правила, които трябва да се спазват след операцията по стомах – ръкав – гастректомия

Трябва да се консумират меки и бистри храни.

 • Например пудинги, приготвени с нискомаслено прясно мляко, картофено пюре, бобови храни, напоени с прясно мляко, цедено сирене, мек омлет и намачкана риба, извара.
 • Важно е, храните да се сдъвкват добре и да се гълтат, след като са придобили консистенция на пюре.

Трябва да сте сигурни, че получавате достатъчно количество белтъци

 • Трябва да сте сигурни, че консумирате предимно протеинови храни.
 • 3 чаши на ден прясно мляко с премахнат каймак или соево мляко ще ви осигури достатъчно белтъци и калций за да останете здрави.

Необходимо е да не приемате едновременно твърдите храни и течните ястия

 • Поемането на течности заедно с храната, напълва малката част от останалия стомах и причинява бързо повръщане.
 • Може да причини ранно чувство за насищане, като опъне стомаха или да промие стомаха и да не позволи да се усети чувството за насищане и да причини прекомерно хранене.
 • Не трябва да се поемат течности 30 минути преди или след хранене.

Трябва да дъвчете добре храните, докато станат на пюре в устата

 • Ако храните не се сдъвкат добре, могат да запушат изхода към стомаха и да причинят болки, чувство за неразположеност и повръщане.

Храните трябва да се ядат бавно

 • 2 чинии ядене трябва да се изядат за 20 минути. Множество от хората поддържат време от 45 минути.
 • Обяснете на близките си, защо ядете бавно и не бързайте.

Обърнете внимание на чувството на ситост на тялото си!

Когато усетите чувство на ситост или напрежение по средата на корема си, преустановете храненето и пиенето.

Спрете да се храните, когато усетите гадене. Всяка хапка, която погълнете след това чувство, ще ви се върне като болка, чувство на неразположеност и повръщане.

Ако имате усещате неприятни чувства, помислете за изминалото време и се опитайте да откриете причината:

 • Бързо ли се хранехте или не сдъвкахте достатъчно?
 • Консумирахте ли течности заедно с храната или скоро преди или след това?
 • При смилането на храните, които сте изяли ли се затруднявате?

Откриването на причината, ще ви помогне след това да не правите подобни неща и да елиминирате този проблем.

Ще ви бъде от полза, да записвате в дневник храните, които консумирате и да записвате резултатите си.

Ако имате редовни оплаквания от повръщане, обърнете се към лекаря си за професионална подкрепа.

Трябва да сте сигурни, че се храните най-малко 3 пъти дневно и се изхранвате добре.

 • Не прескачайте хранения, не се хранете набързо, без да дъвчете достатъчно.
 • Храни, които се ядат лесно, са обикновено храни, богати на мазнини и калории.

Можете да изживявате проблеми, когато включвате някои храни отново в живота си.

Поносимостта към различните храни зависи от начина по който ги дъвчете, от това как ги сготвяте и приготвяте.

Когато започвате нови храни, яжте ги, като започнете с много малки количества.

Ако в случай, че не можете да толерирате дадена храна, изчакайте най-малко един месец, преди да се опитате да я ядете отново.

ХРАНИ, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯДАТ АЛТЕРНАТИВИ
Пресен хляб Препечен хляб или кракери
Сварен ориз Супа от ориз
Чисти меса Намачкани на малки парченца, сготвени добре и с добавени зеленчуци
Влакнести плодове, целина, сладка царевица,

 

сурови плодове

Обелени, бавно и дълго сготвени, броколи, обелени домати, карфиол
Плодове като портокал, грейпфрут Обелени, соковете да са разредени с вода

Препоръки при запек

Поради това, че в сравнение с консумираното преди операцията, ще ядете в по-малки количества, могат да се променят навиците на червата ви.

Първоначално, може да се изхождате по голяма нужда веднъж на 2-3 дни. Редовната консумация на храните по-долу, може да организира чревните ви движения:

 • Храни с високо съдържание на влакна: пълнозърнести зърнени закуски, храни, направени от пшеничени продукти с премахната обелка.
 • Зрял фасул на фурна
 • Пълнозърнести кракери
 • Плодове и зеленчуци.

Освен това, трябва да сте сигурни, че между храненията приемате най-малко 8-10 чаши вода.

 • Като десерт можете да избирате сред десертите за диабетици.

Захарни изделия, за които трябва да внимавате особено много и да избягвате:

 • Сладолед
 • Млечен шоколад
 • Плодови млека
 • Плодови сиропи
 • Готови плодови сокове (включително и тези от 100% плодове)
 • Мюслита със сладки добавки
 • Плодови, какаови пресни млека
 • Плодови концентрати
 • Сладки тестени изделия
 • Кексове
 • Ледени захарни изделия
 • Желибони
 • Курабии, кексове
 • Лимонада
 • Чай, подсладен със захар
 • Инстантни кафета
 • Захар на бучки
 • Мед, рачел, пекмез
 • Дъвки със захар
 • Напитки от рода на „кола“, газирани напитки
 • Торти

Съдържание на белтъчини в храните (100 гр.)

РИБИ БЕЛТЪЦИ
Паламуд 24
Лаврак 19
Сардина 19
Риба меч 26
Калкан 14
Скариди 18
Миди 14
ЧЕРВЕНО И БЯЛО МЕСО  
Телешко месо 20
Агнешко месо 17
Говеждо месо 19.5
Пуешко месо 20.4
Пилешко месо (без кожа) 23
Патешко месо 11.5
КОЛБАСИ  
Кренвирши 11
Пастърма 29.5
Салам 24
Шунка 18
ПРОДУКТИ ЗА ЗАКУСКА  
Бяло сирене – Одрин 15.5
Бяло сирене – Урфа 15
Бяло сирене – обезмаслено 19
Сирене чедър 25
Извара 35
Сирене грюер 30
Сирене от типа на област Карс 25
Кашкавал 27
Обезмаслена извара 17
Сирене с билки 20
Сирене с рокфор 21.5
Яйце – цяло 12
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ  
Краве прясно мляко – обезмаслено 1
Козе прясно мляко 3.6
Кисело мляко – обезмаслено 3.4
ЗЪРНЕНИ ПРОДУКТИ  
Хляб 19
Гризини 12
Макарони 12.5
Ориз 6.5
Булгур 10
ЯДКИ  
Орехи 15
Лешници 12.5
Бадем 18.5
Чам фъстък 13

Витаминни и минерални добавки

Първите 4 седмици след операцията

 • Течни (сироп) или дъвчащи се мултивинамини: (за възрастни 1 път/ден)
 • Течен и/или дъвчащ се калций – витамин Д: (сутрин-вечер 1 път/ден – заедно с храните)
 • Протеинов шейк

Трябва да се приема голямо количество белтъци (15 – 25 гр. на хранене) и малко количество въглехидрати (< 6 гр./хранене)

След 4 седмици

 • Мултивитамин
 • 1200 гр. Калциев цитрат (заедно с храните)
 • Протеинов прах/шейк (трябва да се добави ако диетата не може да достига до 50 – 70 гр. белтъци на ден)

Забележка: Витаминните и минералните добавки ще ви се изпишат от лекаря. Явяването ви на редовни прегледи е много важно за регулирането на дозите на тези добавки.

Прегледи и наблюдение: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месечни и в последствие годишни прегледи.               

Емре Карабаш

 Емре Карабаш на 26 години/артист – фотограф отслабна с 45 килограма за 6 месеца

Академията по затлъстяване, диабет и хранене и екипът под ръководството на доц. д-р Азиз Сюмер, който притежава международен опит, начело с Анталия, предоставят услуги на пациенти, както от почти всички области на страната, така и от чужбина. Екипът ни в който се работи в множество дисциплини с хармония между тях, с това свое качество е първият и единственият подобен екип в Турция.

Проф. д-р Азиз Сюмер

Проф. д-р Азиз Сюмер
Специалист по обща хирургия

Проф. д-р Азиз Сюмер завършва Средиземноморския Медицински Университет през 1997 година. През 2005 г. завършва специализацията си във 2. Клиника по обща хирургия към Болница за образци, обучения и проучвания „Хайдарпаша“. През 2005 г. работи заедно с проф. Бруно Нидер в болница AKH в Клиника по ендокринология към Медицинския факултет на Университета във Виена, Австрия (Medizinische Universitat Wien, Section if Endocrine Surgery, Division of General Surgery, Department of Seugery) и се обучава по ендокринна и лапароскопична хирургия.

През 2009 г. се обучава по ендокринна и висша лапароскопична хирургия в отделение „Е“ на Клиниката по ендокринна хирургия към Катедра по обща хирургия на Медицински факултет на Истанбулския Университет.

2010 година започва работа като гл. ас. в Катедра по обща хирургия. В Медицински факултет на Университет „Юзюнджю Йъл“.

През 2010 г. завършва обучението си по Висша лапароскопична хирургия и Хирургия по морбид затлъстяване (бариатрична хирургия). Клиника по обща хирургия на Болница по образци, обучения и изследвания „Хайдарпаша“.

2011 г. завършва обученията си по Висша лапароскопична хирургия. Лапароскопична и бариатрична хирургия от един разрез в отделение „Е“ на Клиниката по ендокринна хирургия към Катедра по обща хирургия. В Медицински факултет на Истанбулския Университет.

През 2011 г. работи заедно с проф. д-р Салвадор Моралес Конде по въпросите на Висшаъа лапароскопичната хирургия, Лапароскопско възстановяване на ингвинална херния и разкъсваща се херния и Хирургия на морбид затлъстяване в Университета Вирген дел Рокио в Испания (The Unit of Innovation in Minimally Invasive Surgery University Hospital Virgen del Rocio).

Същата година завършва обучението в IRCAD-EITS Da-Vinci Surgical System Off-Site Training Program for a Console surgeon Strasbourg във Франция и придобива сертификат за управление на Роботизирана система „Да Винчи“.

През 2011 г. работи заедно с проф. д-р Роберто Тачино по въпросите на Лапароскопичната хирургия. За морбид затлъстяване в The Unit Surgery, Universita Cattolica Del Sacro Cuore в Рим.

През 2012 г. работи заедно с проф. д-р Пал Ондрежка и Ищван Габор по въпросите за практикуване на Лапароскопична колоректална хирургия и Лапароскопско възстановяване на ингвинална херния (TEP) във 2. Хирургическа клиника към Университет Семелвейс в Унгария.

На 29. юни 2012 г. доц. д-р Азиз Сюмер защитава дисертация за доцент и получава титлата „Доцент по обща хирургия“.

През 2012-2013 г. завършва обучението си по трансплантация на органи (бъбреци) в Центъра за трансплантация на органи към Медицинския факултет на Университет „Аджъбадем“.

През 2013 г. заедно с доц. Д-р Халил Джошкун участва в операционната дейност в Клиниката по затлъстяване към Медицинския факултет на Университет „Безмиалем“.

По време на обучението си в Катедрата по обща хирургия към Медицинския факултет на Истанбулски Университет, поставя началото за пръв път в света на практиките за Лапароскопска операция на панкреас от един разрез и Лапароскопска резекция на черен дроб от един разрез, а през 2010 година в Университет „Юзюнджю Йъл“ – за първи път практиките по Лапароскопска хирургия от един разраз (SILS=Single Incision Laparoscopic Surgery). В същото време, осъществи Лапароскопска тотална панкреактомия (панкреас), Лапароскопска спленектомия (слезка), Лапароскопска адреналектомия (надбъбречни жлези), Лапароскопична операция на киста хидатида (кучешка киста), Лапароскопична операция на вентрална херния (възстановяване по затворен начин на херниите от разраз), Лапароскопска трансабдоминална перитонеална херниопластика (TAPP), лапароскопични операции на дебелото черво, ректума и стомаха, които представляват практики на висшата лапароскопична хирургия, за пръв път в университета.

Създаде Центъра по хирургия на затлъстяването и диабета към Университет „Юзюнджю Йъл“. Осъществи успешно операциите по хирургия на затлъстяването и диабета по лапароскопски начин (затворен метод).

През 2014 г. създаде Центъра за бъбречни трансплантации към Университет „Юзюнджю Йъл“ и осъществи за пръв път бъбречни трансплантации от живдонор (по лапароскопския метод).

Същата година през 2014 г. завърши образователната програмата IRCAD-EITS Endoluminal Bariatric and Metabolic Surgery във Франция и придоби сертификат по хирургия на затлъстяването и диабета.

През 2015 г. завърши образователната програмата IRCAD-EITS Endoluminal Bariatric and Metabolic Surgery във Франция и придоби сертификат по хирургия на затлъстяването и диабета.

От 2016 г. насам работи като Ръководител на Центъра по Ендокринна, обезитас и диабетна хирургия към Медицинския факултет – Газиосманпаша към Университет „Йени Юзйъл“.

Доц. д-р Азиз Сюмер има 85 статии, 46 от които в чуждестранни издания, публикувани в национали и международни списания, като статиите му са посочени като референтни над 400 пъти. Автор и преводач е на 5 глави от книги. Владее английски език.

Център за хирургия на затлъстяването и диабетна хирургия

 Гизем Нур САВАДЖЪ

                                                  Гизем Нур САВАДЖЪ

Диетолог по бариатрична и метаболитна хирургия

Доц. Д-р Хасан Ердем

Специалист по бариатрична и метаболитна хирургия

 • Бариатрична и Диабетна хирургия – Метаболитна хирургия,
 • Ендокринна хирургия (щитовидна, паращитовидна и надбъбречна жлеза),
 • Хирургия на гърдата (заболявания и рак на гърдата)
 • Стомашно-чревни болести и Онкологична хирургия
 • (стомах, гастроезофагеален рефлукс, колоректална хирургия)
 • Заболявания на черния дроб и жлъчката
 • 20-годишен хирургически опит
 • Над 5000 успешно излекувани пациенти
 • Международни Научни Публикации
 • Участие в конференции по цял свят

Опит и Обучение

 • 27 август 2018 – научна степен “доцент доктор”
 • 2016 – Бариатрична клиника “Dr. Hasan ERDEM”
 • 2011 – Главен асистент по Обща хирургия в Болницата за обучение и изследване “Adana Numune”
 • 2009 – Клиника по обща хирургия в държавна болница в Елбистан
 • 2002 – Клиниката по обща хирургия в Истанбулската болница за обучение и изследване “Bezmialem Vakıf Gureba”
 • 1996 – Медицински факултет в Истанбулския университет