бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Проф. д-р Баръш Акин

Специалност: 
Трансплантация на бъбрек

Проф. д-р Баръш Акън е завършил в Университета в Анкара, Медицинския факултет. През 1995 год. и в същото време е взел изпити за медицински лиценз в Съединените щати. След завършване на Програмата за специализанти по обща хирургия в Медицинския факултет на Университета в Анкара е следвал трансплантационна хирургия. Програма за сътрудничество към Щатския университет на Охайо между 2001 – 2003 год. Продължил е образованието си в Щатския университет на Охайо. Една година след завършването на Програмата за специализация с цел да се насочи специално към трансплантациите на панкреас и черен дроб както и към съвременни лапароскопски процедури, за бъбречна трансплантация.

Проф. д-р Баръш Акън – трансплантация на бъбрек

Д-р Акън има сертификат от Американската асоциация на хирурзите по трансплантация на лицензиран хирург по трансплантация, който може да практикува в САЩ. Програма за трансплантации към Щатския университет на Охайо е сред водещите 10 центъра за трансплантации на бъбрек и панкреас в САЩ. По време на обучението си в Щатския университет на Охайо е участвал в:

  • 1250 трансплантации на бъбрек;
  • 520 лапароскопски донорни нефректомии;
  • 95 процедури за трансплантация на панкреас.

„Млад изследовател”

Получава наградата „Млад изследовател” на срещата на Хирурзите по трансплантация в САЩ през 2004 год. Д-р Акън се връща в Истанбул през 2004 год. и започва една от първите програми за бъбречна трансплантация при частна практика в Турция, болница Флорънс Найтингейл. През 2007 год. получава степента „доцент“.

Д-р Акън извършва първата ръчно-асистирана лапароскопска донорна нефректомия в Турция. През 2009 год. разработва техниката на донорна нефректомия до ретроперитонеоскопска ръчно-асистирана техника, за да намали риска от наранявания в корема, както и абдоминалните адхезии. Д-р Акън е извършил над 1000 ретроперитонеоскопски донорни нефректомии без сериозни усложнения.

Представял е хирургическия си опит на международни срещи в САЩ и Европа. Извършил е над 1000 бъбречни трансплантации по време на обучението си в Турция с успеваемост през първата година между 95 – 97%, която е сходна с успеваемостта на съвременните центрове в САЩ.

Участвал е в 800 случая на процедури за съдов достъп по време на обучението си в щата Охайо. Имал шанса да се обучава при д-р Мичъл Хенри, почетен председател на Обществото за съдов достъп в Америка. Извършил е над 4500 съдови достъпа по време на практиката си в Турция. Днес, той управлява Центъра по съдов достъп, който извършва 60 – 70 съдови достъпа на месец. Президент е на Обществото за съдов достъп в Турция. Също така е и професор по обща хирургия в Научния университет на Истанбул. Директор на програмата за трансплантации към Университетската болница Флорънс Найтингейл в Истанбул.