бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Радиационна онкология - лечение на рак с TrueBeam

Радиационна онкология - лечение на рак с TrueBeam

Онкологията е клон на медицината, който се занимава с провеждането на изследвания и прилагането на лечение на рак.

Лечение на рак с радиационна онкология представлява използването на йонизиращи лъчения, които ние наричаме радиация при лечението на рака. Тази форма на лечение е започнала да се използва след откриването на рентгеновите лъчи през 1895 год.; през последните години тя е отбелязала истински постижения при лечението на рака заедно с напредването на компютърните технологии и развиването на съвременното оборудване за лъчетерапия. Основният принцип на лъчетерапията е да изкорени раковите клетки или да спре тяхното деление и размножаване. Радиационното лечение носи малък риск с огромни ползи, когато се прилага с напреднала технология и оборудване, подходящи указания и приложение. Основната цел на лъчетерапията е да предостави достатъчно високи дози на радиация, които да убият тумора, докато предпазват заобикалящата здрава тъкан доколкото е възможно. Лъчетерапията може да се прилага самостоятелно или заедно с химиотерапия, съобразно протоколите преди и след операцията. Лъчетерапията е необходима за лечението при 70% от случаите на ракови заболявания.

TrueBeam™ STx

Един от факторите, които въздействат за успеха на лъчетерапията е вида оборудване и технологията, която се използва. Нашият център използва най-новата технология във формата на линеен ускорител, наречен TrueBeam™ STx.

Лечението на рак с TrueBeam™ STx изобразяване дава възможност за бързото въвеждане на точната необходима доза радиация с близо 100% точност на насочване и максимално предпазване на заобикалящата тъкан.

Синхронизираното подвижно проследяване на TrueBeam™ STx прави огромна разлика при лечението на рака в зоните на белите дробове, гърдата, простатата и гръбначния стълб и се използва при всички ракови заболявания, които изискват радиационно лечение.

Друга важна характеристика е способността на уреда да изчислява точно и прецизно необходимата доза за прилагане на радиационно лечение. Софтуеърът за планиране на лечението Acuros XB се прилага за първи път в Турция в ЛИВ ХОСПИТАЛ и осигурява много по-точно и бързо изчисляване на дозата в сравнение с другите системи.

Предимствата на TrueBeam™ STx:

  • Намалява времето за подготовка преди лечението на пациентите с помощта на съвременна технология.
  • Намалява значително времето за лечение с повишена мощност на дозата, прецизност и бързина.
  • Радиационното облъчване от 30 – 90 минути при другите уреди може да бъде завършено в рамките на 5 – 20 минути, модулираното по интензитет лъчелечение (IMRT) може да бъде изпълнено в рамките на две до три минути, вместо 10 – 20 минути при използването на традиционно оборудване и технология.
  • Поради краткотрайността на лечението, проблемите, които възникват при отстраняването на тумора са минимални.
  • С всички тези предимства, туморът е подложен на целево облъчване.
  • Броят на сесиите е намален.
  • Модулираното по интензитет лъчелечение (IMRT), образно направляваната лъчетерапия (IGRT), стереотактичната радиохирургия (SRS) / стереотактична радиотерапия на тялото (SBRT) са сред най-съвременните възможности за радиационна терапия, които се предлагат от една и съща платформа чрез тази технология.

Техники за лъчелечение, които се изпълняват от TrueBeam™ STx:

Триизмерното конформно лъчелечение (3D CRT) представлява метод за планиране на лечение чрез триизмерно изобразяване, което се прилага след изобразяването с КТ и многосрезовото очертаване на размера на тумора и критичните органи. Тази техника на лечение цели да се доставят високи дози радиация в целевия размер от различни ъгли, като в същото време се доставят възможно най-ниските дози до заобикалящата нормална тъкан.

Модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT)

В някои случаи, туморът и здравата заобикаляща тъкан може да бъдат много близо едно до друго. В такива случаи, след получаването на триизмерни образи с триизмерното конформно лъчелечение (3D CRT), се прави фина нагласа и настройка на интензитета на лъчите, произвеждани от линейния ускорител. Техниките за лечение, които използват този принцип в най-общи линии се наричат Модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT). Тази техника означава, че докато желаната висока доза радиация се изпраща към тумора, дозата прецизно и незабавно се намалява в заобикалящата тъкан. Това намалява до минимум ефекта върху здравата тъкан и запазва минимална доза на радиация в зоните на нормалната тъкан.

Образно направлявана лъчетерапия (IGRT)

Тази техника осигурява ежедневно сравняване на образите преди лечението с тези, които се получават по време на курса на лечение с цел прецизно идентифициране и целево насочване към зоната, която ще бъде подлагана на радиация при всяка една сесия. Напречното изобразяване, което се извършва при лечението на пациента прихваща грешките при преместването и автоматично ги коригира при доставянето на радиацията. По този начин, високите дози радиация се насочват прецизно към една и съща цел всеки ден.

Стереотактична радиохирургия (SRS) и стереотактична радиотерапия на тялото (SBRT)

Радиохирургията представлява техника за лъчетерапия, която се използва за лечение на тумори и някои видове съдови нарушения. Този метод насочва много високи дози от концентрирана йонизирана радиация с помощта на фокусирана техника за облъчване. Лъчетерапията, която се използва при лечението на лезиите в мозъка се нарича стереотактична радиохирургия (SRS / SRT), докато, когато се използва при лечение на лезии по тялото, тя се нарича стереотактична радиотерапия на тялото (SBRT). Дозата радиация, на която е изложена здравата тъкан е редуцирана до минимум по време на няколко сесии. Ако се прилага от квалифицирани специалисти в правилно избрани случаи, тази техника може да постигне същите резултати, както традиционната хирургия.

Rapidarc

Тя представлява радиационна техника известна като волуметрично модулирана ротационна терапия (VMAT), която осигурява образно направлявана модулирана по интензитет лъчетерапия. Изобразяването и лечението се извършват в много кратък срок – общо около 4 минути. Този уред се движи около пациента, като предоставя по-чувствителна и по-висока доза на радиация до тумора, докато в същото време дава висока степен на защита на заобикалящата тъкан.

Електронни лъчи

Електронните лъчи са заредени частици, произведени от линеен ускорител, които се използват за различни цели. Енергийното ниво, което се използва в клиниката варира от 6 – 18 MeV. Най-важната характерна черта на електроните е фактът, че доставената енергия в рамките на тъканта се разсейва в рамките на определено разстояние. Тази характеристика прави тази форма на лечение подходяща за повърхностни тумори (каквито са кожните тумори), както самостоятелно, така и съвместно с радиационните методи.