бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Радиология и компютърна томография

Радиология и компютърна томография

Отделението по радиология на ЛИВ ХОСПИТАЛ е оборудвано със съвременни медицински уреди и сектори. Оборудването позволява прилагането на всички, съвременни методи за образна диагностика.

Компютърна томография – КТ

Освен всичките възможности на многосрезовите КТ системи, нашата детекторна структура с висока разделителна способност и техника с единична тръба и двойна енергия. Постигат изображения с високо качество и разделителна способност.

Използва се специална образна техника при характеризирането на лезии, типизирането на камъни в бъбреците. Определянето на области с намалено кръвоснабдяване в случаи на белодробна емболия, характеризирането на метастази, разграничаването на подагра от псевдо-подагра, редуцирането на металните артефакти в областта, която се изобразява, характеризирането на плаката из тялото и на сърдечните артерии.

Благодарение на методи с висока разделителна способност, оценката на сърдечните кухини и стентове може да се извърши лесно и безопасно. Тези методи позволяват висока степен на диагностична точност и качество във всички стави и области, които изискват висока разделителна способност.

Адаптивна статистическа повтаряща се реконструкция (ASIR) означава, че всички изследвания могат да се извършват с намалеми нива на обллъчване с до 80%. Диагностичните изображения могат да се получат при много КТ изследвания с радиационна доза от около 1 mSv. Благодарение на специалната възможност на нашата система за изследване на деца (с настройки за различен ръст и тегло), томографско сканиране е възможно с дози близки до рентгенографията.

Освен това, системата извършва автоматично засичане на полипи на дебелото черво и белодробни възелчета, всички изследвания за оросяването на тялото и главата, 32-сантиметрови абдоминални и 14-сантиметрови ангио приложения.

3.0 Тесла Магнитно-резонансна томография

Качествени характеристики на изобразяването:

 • Нашето оборудване използва техника “MRI Cube”, за да получава триизмерни образи, на мястото на двуизмерните образи, които се получават от стандартната МРТ.
 • Благодарение на програмата за артефакти от движение, всички артефакти от движение са редуцирани в нашите изображения.
 • Артефактите от метал са намалени с помощта на ‘идеална’ и ‘пропелерна’ техника.
 • Благодарение на умния SAR метод, има възможност за образуване на хомогенна радиочестотна област. Има BOLD и спектроскопия, DTG и дифузионни последователности с висока разделителна способност.

Възможности за комфорт на пациентите

Един от най-важните фактори, които засягат комфорта на пациента при 3.0 Тесла МРТ уредите е високото ниво на звука. При някои пациенти предизвиква голям дискомфорт.

Нашето оборудване за МРТ използва техники за намаляне на звука, които редуцират нивото на звука с до 40%. Комфортът на пациентите се подобрява от дизайна на нашата зала за МРТ, дизайна на магнита за МРТ, ортопедичните МРТ възглавнички, олекотени бобини, специално осветление и просторна вътрешна архитектура.

Коронарна КТ ангиография

В ранния етап на атеросклеротичната болест, стената на съда се задебелява, без да има стесняване в лумена (положително ремоделиране). Стесняването на лумена (отрицателно ремоделиране) е крайната точка на болестта. Острият коронарен синдром често се развива с разкъсването на плаки, които не причиняват стесняване. Ранният стадий на атеросклеротичната болест може да се диагностицира с коронарна КТ.

Отрицателната диагностична стойност е 95%. Чувствителността на нашия апарат е 86-100%, а неговата специфичност е 90-95%. Може да се постигне характеризиране на плаката, както и разграничаване между калцирана и некалцирана плака. Чувствителността и специфичността при оценката на стенозата се регистрират на теория, като над 80%. Функцията на сърдечните камери и на миокарда се оценяват с помощта на конорна КТ.

Показана е близка връзка между високи нива на калций и риска от остър коронарен синдром. Общото количество атеросклеротична плака може да се измери чрез коронарно калциево сканиране, като се измерва калция, който се е натрупал в коронарните артерии. Калциево сканиране се извършва с по-ниски рентгенови дози, без употребата на контрастни материали.

Благодарение на проходимостта на артериалните стентове с HD алгоритъм (образи с висока разделителна способност), резултатите могат да бъдат анализирани и оценени при висока разделителна способност. Всички тези изследвания могат да се извършват, като се използва с до 80% по-малко радиация отколкото при всички останали съществуващи технологии.

КТ ангиографски изследвания

Всички кръвоносни съдове в тялото могат да се сканират за около 15-16 секунди в много кратки периоди на задържане на въздуха. Заобикалящи (байпас) присадки от аортата към дисталната област на нативната коронарна артерия могат лесно да се наблюдават, а новообразувани стеснения могат лесно да бъдат засечени.

Аномалии на коронарната артерия са втората най-често срещана причина за смърт свързана със сърцето при младите хора. Връзката между нормалната коронарна артерия и белодробната артерия при повечето пациенти не се установява чрез коронарна ангиография. Но връзката между аномалии на коронарната артерия и главните съдови структури на анормалните артерии може да се установи със 100% сигурност с помощта на коронарна КТ.

Коронарната КТ е първото предпочитание при избор на метод за оценка на аномалии. С помощта на „cine” изображения при оценката на митралната и аортната клапа, клапни патологии могат да се установят с висока степен на точност. Сърдечна КТ в ЛИВ ХОСПИТАЛ се извършва с употребата на много ниски радиационни дози при изстрелвания по-кратки от 5 секунди.

Ангиография на глава и шия

Благодарение на събирателния капацитет на системата и нейния обхват на засичане, мозъчните ангио изследвания се извършват с помощта на контрастен материал в доза по-малка от 1 mSv (редукция с до 50%). Доза от 1 mSv се равнява на около една трета от годишното радиационно облъчване, което човек би получил в естествена среда.

Изобразяване двойна енергия

Този метод се използва за определяне на вида камъни в бъбреците, справянето с метални артефакти, характеризиране на тумор чрез измерване на количеството йод (контрастен материал) вътре в тумора, разкриване на промени причинени от малки емболии чрез установяване на несъответствие между вентилацията и перфузията при белодробна емболия, определяне на метастази с по-голяма надеждност и получаване на образи без да се използва контрастен материал, които в противен случай биха изисквали йодово маркиране.

Абдоминално изобразяване

КТ на цяло тяло и МРТ изследвания:

Абдоминална дифузионна МРТ – този МРТ апарат улавя висококачествени дифузионни образи, благодарение на своята висока тесла мощност.

КТ колонография, МРТ колонография (виртуална колоноскопия)

 • Скрининг за колоректален рак
 • Непълна колоноскопия (спазъм, усукано дебело черво, долихоколон, дивертикулоза, неподатливост)
 • Оценка на близката част на дебелото черво при обструктивен рак на дебелото черво.
 • Ситуации, в които конвенционалната колоноскопия не може да се използва (тежко сърдечно или белодробно заболяване, хеморагична диатеза, лечение с Варфарин, алергия към седативи)
 • Пациенти, които отказват конвенционална колоноскопия
 • Пациенти с положителен резултат на тест за окултни кръвоизливи в изпражненията

КТ ентерография, МРТ ентерография:

 • Възпалително заболяване на червата (предполагаема или наблюдавана Болест на Крон, улцерозен колит)
 • Запушване на червата(частично, нискостепенно, с прекъсване, обструктивно, етиология, степен на локализация, усложнения)
 • Стомашно-чревни кръвоизливи
 • Туморни и полипни лезии (допълнение към капсулна ендоскопия и ентероскопия)
 • Неясна коремна болка и диария
 • Неясни стомашно-чревни оплаквания (скрит кръвоизлив, загуба на телесно тегло и др.)
 • Малабсорбционни синдроми (Стеаторея и Болест на Уипъл)
 • Премахване на стеснение в тънките черва преди капсулна ендоскопия

Многопараметърна дифузна МРТ на простата, МРТ на перфузията и спектроскопия на простатата

Използва се в изследването на рака на простатата и предбиопсичното планиране.

МРТ – Дефекография

Този метод се използва, за да се установят функционални данни от “cine” МРТ. Изображенията, получени при 3 Тесла МРТ за заболявания на тазовото дъно.

 • МР изображения на перианалната област с висока разделителна способност и МР фистулография
 • КТ перфузия на черен дроб
 • КТ перфузия на бъбреци
 • Количествен анализ за отделянето на камъни в бъбреците

Неврорадиология

Един от най-важните фактори, които засягат комфорта на пациента при 3.0 Тесла МРТ уредите е високото ниво на звука. При някои пациенти предизвиква голям дискомфорт. Нашето оборудване за МРТ използва техники за намаляне на звука, които редуцират нивото му с до 40%.

Функционална МРТ

Това е техника, с която се извършва картографиране с висока резолюция чрез наблюдаване на промените в оксихемоглобина и дезоксихемоглобина. Свързани с поглъщането на кислород и мозъчния кръвоток по време на мозъчната дейност. Със своя високочувствителен ефект, нашето 3 Tесла оборудване може да възпроизведе по-високо качество и по-точно картографиране на мозъка, отколкото традиционните 1.5 Тесла уредите.

Функционалните МРТ също спомагат за предоперативното планиране в областите, като например индивидуално определяне на известните функционални зони на мозъка (двигателна дейност, говор, слух и др.) и изготвяне на латерализационния индекс. Това позволява да се определи близостта на различните патологии във важните части на мозъка преди да се предприеме операцията.

МРТ спектроскопия

Нашият софтуеър за МРТ оборудване и високата Тесла ни позволяват да извършваме МРТ спектроскопия. Докато по-ниско мощните Тесла машини не могат да изобразят малките метаболити (молекула, с размер по-малък от 1 kDa), 3 Тесла оборудването може да прихване 20 нива на метаболити.

Това изследване няма нужда от контрастен материал. Този метод може да определи дали метаболитите до пет са налични в нормалния мозък, както и количеството, което е налично. Индикациите включват наследствени или придобити метаболитни мозъчни заболявания, диференциално диагностициране на огнищните лезии в мозъка, диагностициране на мозъчен тумор, диференциално диагностициране и стадиране на туморите, невродегенеративни заболявания и епилепсия.

Дифузионна МРТ

Тази техника затваря празнината, при която класическите МРТ поредици са сравнително нечувствителни що се отнася до диагностицирането на инсулт през първите часове. Чрез разкриването на възстановимата мозъчна тъкан, която е подложена на риск, съвместно с перфузионното МРТ, което показва кръвоснабдяването на тъканите при ранното лечение на инсулта, това е един ефективен метод, който разширява спектъра на възможностите за лечение.

Освен за диагностицирането на ранен стадий на инсулт, дифузионното МРТ играе важна роля при разпознаването на огнищни лезии в мозъка, каквито са абцесите, както и за диференциалното диагностициране на кистозни вътречерепни лезии и ранна радиологична диагностика на прионови болести, каквото е заболяването на Кройцфелд-Якоб.

Тензорно-дифузионно изобразяване

Това представлява едно съвременно приложение на проследяването, което се използва в дифузионното МРТ. Мощното Тесла оборудване в ЛИВ ХОСПИТАЛ може да постигне този вид изобразяване чрез по-висока резолюция, по-висок сигнал и за по-кратко време. Трактографията е първият метод за наблюдаване на пътищата на бялото мозъчно вещество, тъй като позволява определянето на всички видове заболявания, свързани с бялото вещество, които не могат да бъдат установени с класическо МРТ проследяване.

Този метод е високоефективен за оценяването на съзряването на мозъка при децата, мозъчните аномалии, епилепсията, метаболитните мозъчни заболявания, множествената склероза, мозъчните тумори, невродегенеративните заболявания, травматичните увреждания на аксоните, както и оценяването на местата в мозъка, които са засегнати от инсулт. Фибро трактографията се използва за предоперативната оценка на взаимоотношенията между мозъчните тумори и важните пътища на бялото мозъчно вещество, какъвто е кортикоспиналния тракт.

Перфузионна МРТ

Картографиране на обема на кръвта в мозъка (CBV), потока на кръвта в мозъка (CBF), средното транзитно време (MTT) и времето за достигане на върхова точка (TTP) се постига с перфузионни МРТ техники. Този метод се използва съвместно с дифузионна МРТ при тежки случаи на инсулт и за разграничаване на туморни рецидиви и радиационни некрози след лечение.

Друга перфузионна МРТ техника, която апарати с 1.5-Тесла не могат да постигнат, но могат да се извършват при висока разделителна способност без парамагнетичен контрастен материал от 3-Тесла оборудване е маркирането на артериалния спин (ASL). Кръвта се маркира магнитно и се извършва картографиране на потока на кръвта в мозъка чрез оглеждане на тъканта. Тази техника е особено полезна в случаи на бъбречна дисфунцкия, в които има риск от нефрогенна системна фиброза.
раборатория за интервенции

Радиология – Интервенционални процедури

 • Биопсия с тънка игла и „тру-кът” биопсия на всички органи
  – черен дроб, бъбрек, бял дроб, кости, простата, щитовидна жлеза, панкреас и др.
 • Дренаж на абсцес, натрупване, жлъчни пътища, пикочна система, плеврални и перитонеални течности.
 • Процедури за поставяне на стент и агиопластика.
  – На аорта, илиачни, бъбречни, мезентериални и бедрени вени под коляното, горни крайници, стеноза на диализната фистула
 • Лечение на аневризма (“TEVAR” ендоваскуларно лечение на гръдна аневризма, “EVAR” ендоваскуларно лечение на аневризма, висцерални артерии, периферни артерии)
 • Селективно вътрешно лъчелечение (радио-емболизация) и химио-емболизация на локално развити тумори на черния дроб с интраартериално инжектиране на итрий (90 Y)
 • Хиперваскуларни тумори, предоперативна емболизация (метастази на тумор в костите, бъбречно-клетъчен карцином, невронни тумори и други)
 • Пациенти с локална туморна аблация.
  – черен дроб, бели дробове, бъбрек, щитовидна жлеза, които не са подходящи за операция (радиочестотна аблация, аблация с микровълни, Нано-нож и др.)
 • Нехирургическа, минимално инвазивна възможност за сиптоматичното лечение на миоза и аденомиоза заедно с емболизация.
 • Поставяне на подкожни устройства за венозен достъп, Хикман катетри и постоянни тунел-катетри за диализа.
 • Бъбречна симпатикова денервация при пациенти с устойчива хипертония
 • Аблация на хронична венозна недостатъчност (варикозни вени) чрез радиочестотен или ендовенозен лазер, склеротерапия
 • Посттромботичен синдром, поставяне на стент на илиачната вена
 • Лечение на съдова малформация (лимфангиом, хемангиом, венозна малформация, артериовенозна малформация, артериовенозна фистула)
 • Лечение на синдром на тазова конгестия (тазови варикозни вени), вени на яйчниците и тазови вени, емболизация
 • Съдово изобразяване
 • Бъбречна МР ангиография с контрастно усилване
 • Каротидна МР ангиография с контрастно усилване
 • МР характеризиране на каротидната плака
 • МР ангиография на долни и горни крайници, бъбречна, мезентериална, абдоминална и на гръдната аорта
 • КТ ангиографско изобразяване с ниска доза радиация
 • КТ и МР миелография
 • МР цистернография
 • Мускулно-скелетно и изобразяване на гърда
 • Цялостна дигитална мамография (GE Senographe Essential)
 • Спектрална мамография с контрастно усилване (CESM)
 • Стереотаксическа биопсия
 • Образно Т2 хрущялно картографиране
 • Компютърно-томографски и магнитно-резонансни техники за изобразяване с намалена промяна от метал (метален артефакт)
 • КТ с тънък срез, с ниска радиационна доза и триизмерно изобразяване.
 • МР артрография (с подкрепата на Отделението по ортопедия)
 • Динамично изобразяване на гърда с контрастно усилване.
 • Изображения от тънък срез, с висока разделителна способност, получени от 3-Тесла апарат