бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Роботизирана хирургия

robot surgery

Явлението затлъстяване придобива все по-големи размери и се е превървало в значим обществен проблем, свързан със здравето. Турция е сред първите европейски страни що се отнася до честотата на затлъстяването, като това състояние засяга 40% от жените и 20% от мъжете. С високи нива на успех, хирургичното лечение на затлъстяването и проблемите с метаболизма е придобило важно значение и се използва най-вече за лечение на заболявания свързани със затлъстяването, като например диабета и високото кръвно налягане. Стомашният байпас се счита за златен стандарт при този вид хирургия.

Честата употреба на лапароскопски (ключалка) хирургически техники значително е улеснило живота, както на лекарите, така и на пациентите. Въпреки това, тези техники имат своите ограничения; уредите имат ограничена подвижност и капацитет за двуизмерно изобразяване. Поради тези причини се разработва роботозирана хирургия, за да се справи с тези ограничения. Тази система използва високомобилни роботизирани ръце, които се управляват дистанционно, вместо ръчно управлявани уреди директно от лекаря. Тези роботизирани ръце са способни да имитират действията на човешката китка, но с възможности за много по-голяма прецизност и подвижност.

Триизмерно изобразяване

Освен че предоставя по-ясни образи, системата за роботизирана хирургия осигурява на хирурга дълбочина на образа и усещане за дълбочина при движението, с помощта на триизмерни образи от полето на операцията. Тъй като камерата е под контрола на хирурга, тя също му разрешава по-лесно да оперира в ограничени и тесни пространства, които са недостъпни за обикновената техника тип ключалка. Това служи за да се намали максимално нараняването от операцията.

Висока подвижност

Както при човешката китка, уредите на края на роботизираната ръка имат възможност да се завъртат на 180 грауса във всяка посока. Това улеснява достъпа и способността на хирурга да работи в ограничени или недостъпни места, дава му по-голяма свобода на движенията и до голяма степен улеснява зашиването. Чувствителността на роботизираната ръка премахва проблемите свързани с нормалното потреперване на човешката ръка.

По-голям комфорт за хирурга

Лекарят остава седнал в конзолата по време на роботизираните операции; операцията се извършва с помощта на триизмерно изобразяване. Това намаля стреса и умората, които той усеща и удължава продължителността и силата на концентрацията му.

Какви са ползите от роботизираната операция за пациента?
Роботизираната операция се извършва с много малки хирургически разрези и с далеч по-добри естетически резултати. Освен това са намалени и страничните ефекти, като кръвоизлив или протичане, които могат да удължат престоя на пациента в болницата.

„Да Винчи“ (DaVinci®) роботизирана хирургическа система

Роботизираната система „Да Винчи“ се използва все по-широко в случаи на операции при затлъстяване.

 1. Конзола: това е мястото, където седи хирурга, където се получават триизмерните образи и от където се управляват роботизираното устройство и ръце.
 2. Контролна кула: на тази част от уреда са прикачени мониторът, източниците на светлина и роботизираните ръце.
 3. От страната на пациента: в тази част се намират 4-те роботизирани ръце: една за камерата, а другите 3 за управлението на „Да Винчи“ уредите.

Роботизираните техники за хирургия са особено приложими при операции при затлъстятване, които представляват предизвикателство дори и за лапароскопкси техники и случаи, при които евентуални странични ефекти биха могли да бъдат животозастрашаващи. Роботизираната хирургия предоставя огромни ползи както за пациента, така и за хирурга, особено при операции като байпас, които изискват много високо ниво на умения и опит.

Ползи:

 • Операцията се извършва с помощта на триизмерно изобразяване
 • Пациенти с висок индекс на телесната маса се лекуват по-лесно и по-комфортно с единична операция
 • По прецизен контрол и улесняване на хирурга, за да могат уменията му да се използват по-цялостно
 • По-лесно и прецизно зашиване
 • По-голямата прецизност и качество при разреза
 • По-добри ергономични възможности, които намалят умората на хирурга
 • Намален шанс за следоперативни усложнения като кървене или протичане
 • Ранно завръщане на пациента към ежедневните дейности
 • Намален болничен престой

Златният стандарт в операциите при затлъстяване: операцията за поставяне на стомашен байпас

Операцията за поставяне на стомашен байпас се извършва в Съединените щати от последните 30 години насам. В началото тези операции били извършвани с отворена операция; с течение на времето техниките тип ключалка станали по-широко разпространени. В съвремието е поставено на началото на ерата на роботизираната хирургия, с по-висока успеваемост и ефективност.

С дълготрайните си резултати и успеваемост, роботизираната хирургия се счита за златен стандарт в хирургията при затлъстяването. Приносът ѝ за загубата на тегло е по-голям в сравнение с останалите техники. При тази техника пациентите губят 80% от наднорменото си тегло и продължават да отслабват за период от 18-24 месеца. Този метод, също така, се радва и на по-висока успеваемост спрямо конвенционалните методи по отношение на ефективността в лечението на заболявания свързани със затлъстяването, като диабет, високо кръвно налягане и липидни нарушения (холестерол и др.).

Хранителният прием и нивата на абсорбция на пациента са ефективно намалени.
За разлика от други операции, подобрението на диабетни състояния от тип 2, започваа не със загуба на тегло, ами на много по-ранен етап, дори преди да е започнала загубата на тегло. 80 % от пациентите с диабет изпитват цялостно подобрение, а 10 % частично.

Предимства на роботизираната хирургия

 • По-малко усложнения / странични ефекти
 • По-малък шанс от инфекция на хирургичната рана
 • По-малка вероятност от необходимост да се премине към отворена операция
 • По-кратък болничен престой
 • Предимства на роботизираната стомашна байпас хирургия
 • По-нисък шанс от протичане
 • По-нисък процент на повторни операции
 • По-малка вероятност от необходимост да се премине към отворена операция
 • По-малко умора и по-добра възможност за концентрация на хирурга.