бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Сърдечно-съдова хирургия

Сърдечно-съдова хирургия

Отделението по сърдечно-съдова хирургия на ЛИВ ХОСПИТАЛ предлага на чуждестранните си пациенти решения от световна класа на сърдечни и съдови заболявания и състояния, осигурени от нашия екип от висококвалифицирани специалисти обучени на най-съвременните технологии и техники. Опитният екип от специалисти на нашето Отделение по сърдечна хирургия за възрастни, е пример  за останалите по отношение на високите постижения в областта на байпас хирургията, операциите на сърдечните клапи и операциите на аортата. Успеваемостта на клиниката се подпомага от опитен екип от сърдечни анестезиолози, както и от Отделение за интензивно лечение оборудвано с най-съвременната техника позната на модерната медицинска наука. Нашите чуждестранни пациенти имат възможността да се възстановяват с всичките удобства на дома в специално оборудвани луксозни частни стаи, които предлагат всяка медицинска или консиерж услуга, само с едно натискане на бутон.

Сърдечният екип в ЛИВ ХОСПИТАЛ

Концепцията на динамичният „Сърдечен екип“, състоящ се от кардиолози и сърдечно-съдови хирурзи като основа за ефективна диагностика и лечение, бързо се е разпространила из най-развитите здравни центрове по света и има все по-голямо търсене от страна на пациентите, които търсят най-ефективното лечение на сърдечни заболявания. Сърдечният екип на ЛИВ ХОСПИТАЛ е сформиран с цел да се осигури на чуждестранните пациенти междудисциплинарна услуга от световна класа, за да се увеличи максимално успехът и удобството при тяхното лечение.

Сърдечният екип на ЛИВ ХОСПИТАЛ периодично провежда подробно оценяване на данните за заболяването на всеки един пациент, за да се гарантира, че лечението му е съгласно най-подходящия протокол

Сърдечният екип на ЛИВ ХОСПИТАЛ улеснява диагностиката и лечението на чуждестранните си пациенти, като събира всички налични човешки и технологични ресурси на ЛИВ ХОСПИТАЛ от целият спектър на медицински специалности, но се концентрира върху ядро, представляващо екип от кардиолози и сърдечно-съдови хирурзи. „Хибридна хирургия“ – едновременното извършване на различни типове хирургия – се извършва в нашата специално оборудвана и проектирана „хибридна операционна зала“, а в подходящите случаи ангиографски съдови изследвания се извършват след  байпас операция, без пациентът да напуска операционна зала. Четириизмерно ехокардиографско оценяване на сърдечните клапи може да се извърши, веднага след операция на сърдечните клапи, което позволява на пациента да напусне операционната зала без закъснение. Като предлага и по-традиционни методи и техники, когато е нужно, ЛИВ ХОСПИТАЛ е в челните редици за международни иновации в областта на сърдечно-съдовата хирургия.

Сърдечният екип на ЛИВ ХОСПИТАЛ също така има опит в областта на подмяната на аортната клапа и Транскатетърното имплантиране на аортна клапа (TAVI).

Байпас операция

Коронарните артерии са съдовете, които захранват сърдечния мускул. Свиване или запушване на тези съдове, които имат диаметър от 1-2 мм, може да възпрепятства снабдяването с кръв на сърдечния мускул, което води до нарушена функция на сърцето, болки в гърдите познати като „ангина пекторис“ и най-важното до инфаркт на миокарда и внезапна смърт. Препоръчителните методи за лечение на случаи на артериално стесняване и запушване, които изискват интервенция, са поставяне на балон/стент и байпас операция. Лечението трябва да се извърши възможно най-скоро, след като пациентът е бил диагностициран, за да се предотврати допълнителна увреда на сърдечния мускул.

Операцията за коронарен байпас е хирургическа процедура, която се извършва, за да се облекчи гръдната ангина и да намали риска от смърт от коронарно артериално заболяване. Артерии или вени от друга част от тялото на пациента, най-вече от краката и гръдната област, се присаждат към коронарните артерии, за да заобиколят атеросклеротични стеснявания и да подобрят кръвоснабдяването в коронарната циркулация, която снабдява миокарда (сърдечния мускул). Употребата на гръдни артерии е важна, за дългосрочния успех на операцията. Операции, при които са използвани гръдни артерии са показали 92% на оцеляване при 10-годишно измерване, докато при вените от краката цифрата е 50-60%.

Обратно на традиционния подход, в който се използват само вени и артерии от лявата страна, Отделението по сърдечно-съдова хирургия на ЛИВ ХОСПИТАЛ има екип, който е добре обучен и подготвен да извършва едновременно употреба на гръдни артерии както от лявата, така и от дясната страна. Освен това, нашият екип има опит в извършването на успешни байпас операции „Биещо сърце“.

В повечето случаи, пациентите се приемат в болницата един ден преди операцията за подготовка. Чуждестранните пациенти може да се приемат известно време преди това, но във всички случаи, те ще получат помощ от своите отдадени Специалисти по възстановяването. След ден или два под наблюдение в Сърдечното интензивно отделение, пациентите обикновено се изписват 5-7 дни по-късно.

Операция на сърдечна клапа

Сърдечните клапи осигуряват правилен еднопосочен кръвен поток между сърдечните камери и към органите на тялото. Могат да се появят вродени или придобити стеснения на сърдечните клапи (препятстващи потока на кръв към органите, които снабдяват) или клапна недостатъчност (при която правилният еднопосочен поток е нарушен и кръвта се връща в обратната посока). Нефункционалните клапи изискват интервенция преди да нарушат сърдечната дейност или възможно най-скоро, след като е забелязано такова влияние. В противен случай, клапната недостатъчност може да причини необратима щета върху сърдечната дейност.

Възстановяването на клапите е предпочитаният метод за лечение на клапна недостатъчност, без да се подменя клапата. Но в случаи, при които това не е възможно, заболялата клапа се подменя хирургически с клапна протеза. Най-често засегнатите клапи при възрастните са аортната, митралната и трикуспидалната клапа. Съществуват два типа клапни протези: механична (метална) и биологична (произведена от животинска тъкан). Кой тип протеза да се използва се решава на базата на консултации с пациента и на базата на неговото състояние и характеристики. Методът на Транскатетърно имплантиране на аортна клапа (TAVI) е важна съвременна разработка, която е предпочитана при високо-рискови операции на аортната клапа, особено при по-възрастни пациенти, тъй като позволява подмяната без да се отваря гръдния кош. Сърдечният екип на ЛИВ ХОСПИТАЛ има натрупан значителен опит в извършването на Транскатетърно имплантиране на аортна клапа (TAVI).

Аортна хирургия

Аортата е главната артерия, която носи кръв от сърцето към органите. Заболявания на аортата могат да бъдат опасни за живота и изискват интервенция възможно най-скоро след като са диагностицирани. Всяко закъснение би могло да има нежелани последици, включително загуба на пациента.

Операция при аневризма на аортата и аортна дисекация: това са операции, които могат да се извършват единствено в модерни хирургични центрове. Отделението по аортна хирургия на ЛИВ ХОСПИТАЛ притежава богат опит във всички аспекти на областта.

  • Сърдечна хирургия за възрастни
  • Детска сърдечна хирургия