Нашата Спешна помощ използва най-съвременните техники за оценка и лечение на пациенти, както в случаите при които са необходими по-задълбочени изследвания, така и при случаите, в които лечението може да се проведе в нашето спешно отделение.

Спешна помощ

Спешната помощ на ЛИВ ХОСПИТАЛ е един от най-ефективните и бързореагиращи доставчици на медицински услуги в Турция, като предлага, незабавна помощ на болни и пострадали пациенти по компетентен и своевременен начин.

В момента на постъпването Ви в Спешното отделение, Вашето ниво на спешност се определя от лекар и медицинска сестра, които Ви посрещат на вратата.

Обща информация

ЛИВ ХОСПИТАЛ се развива по отношение на подпомагането на пациентите чрез комбинирането на подхода на предположениията с опитният лекарски състав и мултидисциплинарната дейност с намерението да бъде лидер в надеждната и качествена грижа за здравето. Основната цел на ЛИВ ХОСПИТАЛ е „Вашето здраве“ с помощта на най-новите методи за диагностика и лечение от целият свят.

изследване на урина

Как се събира 24-часова урина?

Изследването на 24-часовата урина е идеално за оценка на функционалното състояние и работата на бъбреците. Тук се оценява креатининовият клирънс (прецеждането на бъбрека), измерва се изпускането на протеин (протеинурия и микроалбуминурия).
При пациенти, които са на хемодиализа не е необходимо изследване на 24-часова урина. При пациенти, които не са почнали хемодиализа това изследване се прави рутинно и за донора и за реципиента.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH