Освен че предоставя по-ясни образи, системата за роботизирана хирургия осигурява на хирурга дълбочина на образа и усещане за дълбочина при движението, с помощта на триизмерни образи от полето на операцията

Роботизирана хирургия

Явлението затлъстяване придобива все по-големи размери и се е превървало в значим обществен проблем, свързан със здравето. Турция е сред първите европейски страни що се отнася до честотата на затлъстяването, като това състояние засяга 40% от жените и 20% от мъжете. С високи нива на успех, хирургичното лечение на затлъстяването и проблемите с метаболизма е придобило важно значение и се използва най-вече за лечение на заболявания свързани със затлъстяването,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH