бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Трансплантация на стволови клетки

стволови клетки

Какво представляват стволовите клетки?

Стволовите клетки се дефинират от 2 свойства. Първо, те могат да бъдат „само-обновяващи се”, т.е. могат да се делят на много стволови клетки от същия вид. Второ, те могат да се развиват и диференцират в специализирани клетки със специфична функция, напр. клетки на кожата, мускулите или кръвни клетки. Има много различни видове стволови клетки. Те включват ембрионални стволови клетки, които съществуват само в ранните етапи от развитието; и различни видове тъканно-специфични стволови клетки, които се откриват в различните тъкани на тялото.

Какво представлява терапията със стволови клетки?

Терапията със стволови клетки е лечение, което използва стволови клетки, или клетки, които произлизат от стволови клетки, за да заместят или възстановят клетки или тъкани на пациента, които са увредени. Стволовите клетки могат да се влеят в кръвта или да бъдат трансплантирани директно в увредената тъкан, или дори възстановени от собствена тъкан на пациента при самовъзстановяване.

терапия със стволови клетки

За какви заболявания или състояния са подходящи стволови клетки?

Обхватът на заболяванията, при които  е доказано лечение със стволови клетки е все още малък. Заболяванията на кръвоносната и имунната система и придобита загуба на функцията на костния мозък, в някои случаи, се третират ефективно с трансплантация на кръвни стволови клетки. Кръв от пъпна връв, подобно на костния мозък, често се събира като източник на кръвни стволови клетки и се използва експериментално като алтернатива на костния мозък при трансплантации. Други лечения със стволови клетки са все още експериментални.

Заболявания, третирани със стволови клетки:

Рак на кръвта

Левкемия

 • Левкемия остра бифенотипна
 • Остра лимфобластна левкемия
 • Остра миелогенна левкемия
 • Остра недиференцирана левкемия
 • Хронична миелогенна левкемия
 • Хронична лимфоцитна левкемия
 • Младежка миеломоноцитна левкемия
 • Младежка хронична миелогенна левкемия

Миелопролиферативни неоплазми

 • Остра миелофиброза
 • Агногенна миелоидна метаплазия
 • Есенциална тромбоцитемия
 • Полицитемия вера

Миелопролиферативни неоплазми

Миелодиспластични синдроми

 • Рефрактерна анемия
 • Рефрактерна анемия със сидеробласти
 • Хронична миеломоноцитна левкемия

Други видове рак на кръвта

 • Множествена миелома
 • Плазмена клетъчна левкемия
 • Макроглобулинемия на Waldenstrom
 • Хистоцитични неоплазми

Солидни тумори

 • Ходжкинов лимфом
 • Клетъчна хистиоза на Лангерханс
 • Невробластом
 • Неходжкинов лимфом
 • Ретинобластом
 • Медулобластом
 • Тумор на Wilms

Не-малигнени кръвни нарушения

Анемии

 • Апластича анемия
 • Конгенитална дисеритропоетична анемия
 • Анемия на Fanconi

Наследствени синдроми на костния мозък

 • Вродена еритробластопения
 • Синдром на Швахман-Даймънд
 • Синдром на Пиърсън

Наследствени синдроми на костния мозък

Наследствени аномалии на червените кръвни клетки

 • Придобита аплазия на еритроцитите
 • Сърповидноклетъчна анемия
 • Таласемия майор (болест на Кулей)

Наследствени аномалии на тромбоцитите

 • Амегакариоцитоза
 • Тромбастения на Glanzmann

Нарушения на имунната система

Остри комбинирани имунни дефицити

 • Синдром на Баре
 • Синдром на Омен

Фагоцитни заболявания

 • Синдром на Chediak Higashi
 • Хронично грануломатозно заболяване

Наследени заболявания на имунната система и други органи

 • Болест на Günther (еритропоетична порфирия)
 • Системна мастоцитоза
 • Синдром на диджордж
 • Синдром на Еванс
 • Хемофагоцитна лимфохистиоцитоза
 • Дефицит на левкоцитна адхезия
 • Синдром на Wiskott Aldrich
 • Лимфопролиферативен синдром (болест на Дънкан)
 • Атаксия telangiectasia

Метаболитни нарушения

 • Метахроматична левкодистрофия (МЛД)
 • Алфа манозидоза
 • Болест на Гоше
 • Болестта на Ниман – Пик
 • Синдром на Хънтър
 • Синдром на Хърлър
 • Синдром на Моркио
 • Синдром на Шайе
 • Синдром на Hermansky-Pudlak
 • Остеопетроза
 

стволови клетки

Заболявания на етап Клинични проучвания

С напредване на изследванията със стволови клетки нараства потенциалната възможност за прилагането им при някои заболявания, които са нелечими или трудни за лечение. Това са заболявания, за които терапията със стволови клетки се очаква да бъде благоприятна. При някои от тези заболявания трансплантирането на стволови клетки само забавя развитието на болестта и не я лекува напълно. При други заболявания лечението със стволови клетки има лечебен ефект, но са необходими още изследвания, свързани с определяне на точната доза, оптимален метод на въвеждане на стволовите клетки и др. По-долу е списъкът със заболяванията, при които терапията със стволови клетки е на етап Клинични проучвания:

 • Болест на Алцхаймер
 • Амиотрофична латерална склероза (АЛС)
 • Аутизъм
 • Кардиомиопатия
 • Възстановяване на хрущяли
 • Церебрална парализа
 • Болест на Крон
 • Критична исхемия на крайниците
 • Диабет Тип 1
 • Епидермолизна булоза
 • Сарком на Юинг
 • Загуба на слуха
 • Исхемична болест на сърцето
 • Исхемичен инсулт
 • Чернодробна цироза
 • Лупус
 • Множествена склероза
 • Мускулна дистрофия на тип “Дюшен”
 • Инфаркт на миокарда
 • Рак на яйчниците
 • Болест на Паркинсон
 • Ревматоиден артрит
 • Склеродермия
 • Травма на гръбначния мозък
 • Тумор на тестисите
 • Травматично увреждане на мозъка

Мезенхимни стволови клетки(МСК)

 • Като подгрупа от възрастни стволови клетки, МСК са високоефективни и надеждни клетки, които се използват в клетъчните терапии при определени случаи.
 • Освен мултипотентния си потенциал за диференциация, те също могат да възстановяват рани, които не могат да бъдат излекувани чрез конвенционални методи, чрез техните паракринни ефекти.
 • МСК са способни да причинят ангиогенни, трофични, имунорегулиращи и имуносупресиращи ефекти поради широкото разнообразие от фактори, секретирани от тях.
 • Повече от 700 клинични изпитвания по света посочват добър ефект от терапиите с МСК при лечение на нелечими рани, дефекти на костите/хрущялите, имунни/автоимунни заболявания, сърдечно-съдови заболявания и много други.

Мезинхимни стволови клетки1

Мезинхимни стволови клетки2

 • Мощна способност за имуносупресиране, пролиферация и диференциация
 • Противовъзпалителен ефект
  *Имуномодулация
  *Възстановяване на тъкани
  *Регенеративна медицина

 Мезинхимни стволови клетки3

МСК терапия за диабетни рани на краката

 • Около 20% от пациентите с диабет имат проблеми с рани на краката, а 40-60% от тези пациенти са изправени пред риск от загуба на крайниците.
 • Две основни причини за диабетни рани на краката са съдови запушвания и нервни дефекти.
 • Лечението с МСК в такива случаи е безопасно и високоефективно, поради паракринния и ангиогенния поддържащ ефект на МСК.

Мезинхимниn стволови клетки4

 • МСК, получени от пъпна връв (желе на Уортън) и култивирани в лаборатории на ФлоренСел, могат да бъдат използвани алогенно за диабетни рани на краката.
 • За да се коригира клетъчната доза на МСК – продукта за пациентите, трябва да се уточни размерът на раната. 2 x 106 клетки на cm2 се препоръчва за такива приложения.

Мезинхимни стволови клетки5

Стерилно опакован МСК – продукт от лабораториите на ФлоренСел се изпраща до лекаря във флакон след преминаване на детайлен анализ на качествения контрол (всички резултати от качествения контрол се споделят с лекаря) и се подготвят персонално само за конкретен пациент.

МСК – продуктът трябва да се прилага с многократни инжекции, като се използва игла 26 G (или по-малка) по обиколката на раната. Прилагането на МСК директно в раната не се препоръчва, тъй като те имат нужда от здрава тъкан. След приложението на МСК може да се използва хирургична превръзка за рани.

ССФ терапия за диабетни рани на краката

 • Стромалната съдова фракция (ССФ) е регенеративен клетъчен коктейл, получен от собствената мастна тъкан на пациента.
 • За разлика от МСК, при ССФ процес на получаване на клетъчна култура не е необходим, фракцията може да бъде изолирана от мастната тъкан на пациента за 2 часа.
 • ССФ се състои от ендотелни клетки, макрофаги, гладкомускулни клетки и стволови клетки.
 • Въпреки че не са хомогенен клетъчен продукт като МСК, стволовите клетки в ССФ също имат диференциращ капацитет към определени тъкани, могат да създават паракринни сигнали, да спрат смъртта на клетките и да лекуват рани.

Мезинхимни стволови клетки6

Мезинхимни стволови клетки7

 • За да приложите ССФ на пациент с диабетни рани, на първо място е необходима най-малко 150 ml свежа мастна тъкан от липоаспирация.
 • След като липоаспиратът е одобрен в лабораториите на ФлоренСел, тъканта се обработва и крайният ССФ продукт се произвежда само за 2 часа, така че може да се приложи на пациента в същия ден.
 • Крайният стерилен апирогенен ССФ продукт се изпраща до лекаря и може да бъде използван автоложно за пациента.