бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Жлъчно-чернодробна хирургия

операция

Центърът за жлъчно-чернодробна хирургия на ЛИВ ХОСПИТАЛ събира обширните ресурси на ЛИВ ХОСПИТАЛ, за да се фокусира върху осигуряването на добре координирана, мултидисциплинарна медицинска помощ за възрастни, насочена както към чуждестранните, така и към местните пациенти, за лечението на злокачествени и доброкачествени заболявания, които засягат черния дроб, жлъчната система и панкреаса.

Жлъчно-чернодробните ракови заболявания включват такива на черния дроб, жлъчката, жлъчните пътища и панкреаса. Нашият екип за научни изследвания, също разработва лечения на метастатични ракови образувания, които възникват другаде по тялото и се простират до тези органи.

Нашият екип прилага техники, които щадят здравата тъкан по време на операция и водят до намалена кръвозагуба, както и неоперативни подходи като туморна емболизация, радиочестотна аблация и криохирургия, когато е подходящо. Също така сме въвели методи за химиотерапия за тези ракови заболявания, включително нови методи за въвеждане на антиракови агенти директно в черния дроб. Научните изследвания на нашите патолози и радиолози за довели до нови постижения в прогностичните и диагностичните подходи.

Нашият опитен екип от лекари и хирурзи предлага най-съвременната диагностика и лечение, като най-модерните минимално инвазивни процедури (включително операции с помощта на робот), за които е научно доказано, че постигат най-добрите възможни резултати.

Ние осигуряваме цялостна, мултидилсциплинарна оценка, диагностика и най-съвременните и ефективни лечения на пациентите със заболяванията описани по-долу. Освен това, ние предлагаме и второ мнение. Когато е клинично подходящо, предлагаме на пациентите най-съвременните минимално инвазивни подходи за оперативно лечение, включително операции с помощта на робот, както и достъп до научноизследователски терапии чрез клинични тестове.