бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Group Florence Nightingale Hospitals

Group Florence Nightingale Hospitals

30-годишна традиция в комбинация с най-модерното оборудване

С нашите четири многопрофилни болници, включително и високотехнологичната „Умна и зелена болница“, която открихме през януари 2013 година, медицински център, университетска болница и център за клинични изследвания, групата болници Флорънс Найтингейл е активна в почти всяка основна област на медицинска специализация и една от най-големите и широко признати групи болници в Европа и Близкия Изток.

Групата болници Флорънс Найтингейл (ГБФН) продължава да расте и да инвестира в най-съвременно оборудване и технологии, както и в най-важната придобивка от всички – в своята високо обучена, мотивирана и квалифицирана армия от лекари и медицински персонал. И така, ГБФН се е превърнала в единствения център за трансплантация на органи в Близкия Изток, който към момента е лицензиран да работи в пет области на органова трансплантация и в най-големия център в Европа за чернодробна и бъбречна трансплантация от живи донори с най-голям брой трансплантации в Европа и Близкия Изток. Чернодробните трансплантации се извършват от екип брилянтни и незаменими лекари начело със знаменития проф. д-р Яман Токат.

Започва като организация с нестопанска цел, основана през 1989 година като първата болница за сърдечно-съдови заболявания в региона под егидата на Турската кардиологична фондация, Групата болници Флорънс Найтингейл притежава дълга история и е натрупала опит в тази сфера.

Групата болници Флорънс Найтингейл със своя богат опит е широко призната като стандарт за високи постижения в целия регион. Ние сме акредитирани от Джойнт Къмишън Интернешънъл и имаме няколко сертификати от Международната организация за стандартизация. Топ приоритетите на Групата болници Флорънс Найтингейл са да се цени безопасността и удовлетворението на пациентите и подобрява качеството на живот на чрез определяне на правилните диагнози и осигуряването на най-доброто медицинско лечение спрямо международните стандарти. Нашите болници предлагат „златния стандарт“ в технологиите и професионално ниво на медицинската грижа. Продължителният процес на използване на най-добрите практики е дал на ГБФН статут на „Център за високи постижения“ на следните центрове за специализация.

Група Болници Флорънс Найтингейл е вдъхновена от живота и работата на знаменитата английска медицинска сестра Флорънс Найтингейл. Тя се е прочула със своите пионерски медицински грижи по време на Кримската война, където тя полагала грижи за ранените войници. Наричали я „Дамата с фенера“, заради навика ѝ да прави нощни обиколки и поставила началото на стандартите за хигиена и грижи за пациента. Флорънс Найтингейл пристигнала в Истанбул през 1854 година и се прочула с работата си в казармите „Селимие“ в Скутари.

  • Болница Флорънс Найтингейл Истанбул е първата зелена болница в Турция.
  • Болница Флорънс Найтингейл Истанбул е била номинирана за „Най-добър медицински проект“ през 2014 година.
  • Болница Флорънс Найтингейл Истанбул е била удостоена с наградата „Знак на града“ през 2014 година.
  • болнични легла - над 260
  • операционни зали - 13
  • отделения - 50

Нашата мисия

Група Болници Флорънс Найтингейл е вдъхновена от живота и работата на знаменитата английска медицинска сестра Флорънс Найтингейл и нейните пионерски медицински грижи.

Нашата мисия е да бъдем институция пионер, която е иновативна и постоянно подобряваща се, която предлага надеждна и съвременна здравна грижа, насочена към пациента във всички услуги, които осигурява, която постоянно обучава своя екип, като поставя доброто състояния на пациентите и на служителите си на първо място и уважава правата на пациентите и околната среда.

Нашата визия е да бъдем институция пионер, която е иновативна и постоянно подобряваща се, предлагаща надеждна и съвременна здравна грижа, чиито център е пациента във всички предлагани услуги, непрекъснато обучаваща своя персонал и поставяща доброто състояние на своите пациенти и служители на преден план с внимание към околната среда и правата на пациентите.