бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Международен център за клетъчна терапия и ракова имунотерапия (CTCI)

Международен център за клетъчна терапия и ракова имунотерапия (CTCI)

Международният център за клетъчна терапия и ракова имунотерапия осигурява на пациентите новаторска, персонализирана клетъчна терапия и имунотерапия за лечение на рак и автоимунни заболявания. Регенеративните терапии разработени в Центъра постигат обещаващи резултати при неврологични болести и други заболявания.

Институтът се оглавява от професор Шимон Славин, който притежава международно признание за своята иновативна употреба на клетъчна терапия и имунотерапия при лечението на рак и животозастрашаващи незлокачествени болести.

Неговата революционна работа в клетъчната терапия на рак чрез донорни лимфоцитни вливания (DMI), пост алогенна трансплантация на стволови клетки и немиелоаблативна трансплантация на стволови клетки (NST) сега се използва в цял свят. Немиелоаблативна трансплантация на стволови клетки е много по-безопасна, по-лесна за пациента и по-икономична спрямо предходно разработени процедури. Той също е разработил персонализирани подходи за лечение на рак с помощта на имунотерапия посредством иновативна прицелна клетъчна терапия и ваксини; за имунна регулация на автоимунни заболявания; и за да се стимулира трансплантационна поносимост към костен мозък и алографти на органи. Професор Славин въвежда употребата на мултипотентни стволови клетки за регенеративна медицина, като се фокусира върху потискане на самоактивиращи се лимфоцити и възстановяване на увредени тъкани и органи.

Към снимката: Професор Шимон Славин, Научен и медицински директор на Международния център за клетъчна терапия и ракова имунотерапия.