бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Neolife Hospital

Вие сте тук

Neolife Hospital

Диагностика и лечение на рак

За Neolife

При диагностика и лечение на рак в болница Medical Center Neolife със събрана на едно място технология и апаратура на най-висша класа и компетентен екип, предлагащ съвременни медицински грижи с мултидисциплинарен подход на обслужване, започна дейността си в края на 2010 година.

В Онкологична практика с визия да бъде организация, служеща за референт на национално и международно ниво с множество обслужващи пунктове в страната и в чужбина, през 2011 г. Центърът ни бе удостоен с ISO 9001-2008, а през 2013 г., с JCI акредитация …

С откритите си бюра за комуникация в Азербайджан, Албания, България, Молдавия, Русия и последно в Багдад, Центърът ни  продължава дейността си за по-добро опознаване и репутация в съседните страни от региона.

С успешния профил на модел на обслужване в Турция, достигнат в Istanbul Neolife, в края на 2013 година в Букурещ бе открит вторият Neolife Медицински център и така бе заложена още една крачка за постигане на целите за качествено обслужване на международната арена. Целта ни е, чрез повишаване на качеството на обслужване и удовлетвореността на отношенията пациент-лекар, да постигнем трайност и проспериране на постигнатите успехи.

Mисия Визия

Нашата мисия

С прилагане на технология на най-високо равнище, обслужване от компетентен екип и мултидисциплинарен подход на диагностика и лечение на болестите, на първо място онкологичните, да бъдем Център, предлагащ здравни услуги с максимална удовлетвореност на пациентите.

Нашата визия

С високо качество на национално и международно ниво и с множество съвременни центрове в страната и в чужбина да бъдем здравен център, служещ за референт в онкологичната практика.

Neolifе Medical Center е организация в състава на МНТ Центрове за диагностика и лечение АД ( MNT Tanı ve Tedavi Merkezleri Ticaret A.Ş.).

Политиката ни за качество

Medical Center Neolifе, с акредитацията си от JCI през 2013 г., е първият амбулаторен диагностичен и лечебен център в Турция, удостоен със сертификат за акредитация. Това е потвърждение за постигнатите успехи на Центъра по отношение на множеството стандарти за акредитация определени от JCI; повишаване на качеството на услугите на пациентите и чрез осигуряване на безопасна и спокойна среда за пациентите и персонала, непрекъснато подобряване на предоставените възможности и намаляване на рисковете при лечението.

Medical Center Neolifе в съответствие с основния си принцип за удовлетвореност на клиентите, предлага предимно в онкологичната сфера здравни услуги  на международно равнище. С ефективно използване на националната система за управление на качеството ISO 9001-2008, с непрекъснато усъвършенстване и защита правата на пациентите е институция действаща с медицински екип приел целите  за  качество в обслужването като своя първоначална мисия.

Neolife Medical Center