бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Проф. Д-р Теоман БЕНЛИ

Специалност: 
Ортопед травматолог
Болница: 

Проф. д-р Теоман Бенли е роден през 1963 г. в гр. Испарта. Основното и средното си образование учи в Анкара. След заършване през 1980 г. на природоматематическата гимназия в Анкара е приет в медицинския университет Хаджеттепе в Анкара. През 1986 г. го завършва успешно. Задължителната си лекарска служба изкарва в Бартънската болница за активно лечение към службата за социално осигуряване. През същата година започва работа в I-ва клиника по ортопедия и травматология на болницата за научни изследвания и практика към службата за социално осигуряване Дъшкапъ в Анкара. През януари 1992 година защитава специализацията си по ортопедия и травматология с темата Резултати на CD инструментаризация при идиопатична сколиоза. През 1991 г. преминава едногодишен курс на обучение по гръбначна хирургия (fellowship)в Далас, щата Тексас- САЩ, в болница Шотландски Рити като работи с проф.д-р Антони Херинг (AnthonyHerring).

Наред с това 1 месец е работил в Парижкатанационалнамедицинскаакадемия  / AcadémieNationale de Médecine de Paris/ въвФранцияс проф.д-р. Жан Дюбосе (Jean Dubousset) и в продължение на 3 месеца в Центъра по гръбначна хирургия в Montpellier BerckSurmare в L’InstituteCalot de BerckSurmare с проф. д-р Даниел Шопен (Daniel Chopin). През 1995 година става доцент по ортопедия и травматология, а през 2006 г. - професор.

Член е на Национална турска асоциация по ортопедия и травматология (TOTBİD), Турското дружество по ортопедия и травматология (TOD), Световната асоциация по хирургична ортопедия и травматология (SICOT), Асоциацията за развитие на американската наука (AAS), Нюйоркската академия на науките (New York Academy of Sciences),Европейската федерация на асоциациите по травматология и ортопедия (EFORT), Европейската асоциация по гръбначни деформации(SSE), Северноамериканската асоциация по гръбначна хирургия (NASS), Европейската асоциация по болки в кръста (EuropeanLowBackPainSociety), Европейската асоциация по шийни прешлени (EuropeanServicalSpineSociety), Eurospine, Асоциацията за изследване на сколиоза (SRS) и Турският образователен съвет по ортопедия и травматология(TOTEK). Два мандата е бил член на управителния съвет на Турската спинална асоциация и два мандата член на управителния съвет на TOTEK

В периода 2015-2017 е изпълнявал длъжността председател на Турската спинална асоциация (TOD). През този период е организирал обучението на 16 лекари в чужбина, организирал регионални събрания, Eurospine, курсове на TOD, съвместен турско-гръцки-френски конгрес на спиналната хирургия и през 2017 г. - международен конгрес по спинална хирургия.

През 2005 година е издал неиздадените броеве на Турското списание по спинална хирургия (Journal of TurkishSpinalSurgery – JTSS), който не е бил публикуван повече от 5 години. Продължил издаването до наши дни като  помощник редактор. А в периода 2012 – 2020 г. е бил и редактор на списанието.

Проф. д-р Теоман Бенли е автор на 27 статии,публикувани на английски език в списания от А международна група, от които 4 в списъка “SCI core”, в “SCI Expended” и “PubMed”;на над 44 статии в списания издавани на турски и английски, и на около 80 статии издавани на турски език. Устни и писмени доклади и презентации е представял на 36 международни, около 100 национални конгреси и симпозиуми. Той е автор на собствен метод при спинална туберкулоза, намерил място и в световната литература.  

През 2000-та година е написалглаваоткнигата “Травми на мedullaspinalis”, а през 2007 –глава от книгата Дегенеративни гръбначни заболявания. През 2006 година е публикувалкнигатаси “Гръбначни инфекции”. 

2016 година: 2-ро изданиенакнигата“Гръбначниинфекции”, “Дегенеративнигръбначнизаболявания”, “Гръбначнисиндроми” “Деформации в сагиталенплан” “Травминагръбнака” “Остеопорзенгръбнак” “Адолесцентна идиопатична сколиоза” “Клинично значение на сагиталното равновесие на гръбначния стълб.” 

През 2019 година има издадени 10 книги във връзка с гръбначната хирургия, като една от тях е Основи на гръбначната хирургия. Има издадени и 4 книги на друга тематика.

От 2007 г. насаме член на редакторския съвет на списанията “Clinical Orthopaedics”, “Spine”, “ActaOrthopTraumaTurc” и “Eur Spin Surg” . 

През преиода 2009-2011 е бил председател на изпитната комисия на TOTEK за специализация по ортопедия и травматология. През май 2019 г. започва да работи в Истанбулската болница за научни изследвания и лечение към Университета Башкент. Понастоящем продължава дейността си в тази болница.