бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Университетски Медицински център „Хадаса“

Университетски Медицински център „Хадаса“

Медицината на утрешния ден – Лечение в Израел

В продължение на близо 100 години, Медицински център „Хадаса“ е лидер в областта на медицината и грижата за болните в Израел, като е положил основите и определил стандартите за модерната система на здравеопазването в страната.

Мнозинството от медицинските разкрития в Израел са се случили в „Хадаса“. Първата успешна трансплантация на сърце е извършена в „Хадаса“ – както и първата роботизирана операция и първата в света Компютърно-асистираната операция за смяна на тазобедрена става.

Отношението на „Хадаса“ към пациентите се характеризира с обединяване на съвременни решения с персонализирано лечение.

Мисията на Медицински център „Хадаса“ са високите постижения:

  • Високи постижения във състрадателна и съвременна здравна грижа в съответствие с хуманни и рентабилни принципи
  • Високи постижения в проучванията, които разширяват границите на медицината и носят ползи за човечеството
  • Високи постижения в обучението, което осигурява на бъдещите поколения най-високо качество на грижите и научната дейност.

„Дейвидсън хоспитал тауър“, една внимателно замислена, най-съвременна, енергийноефективна сграда за стационарно лечение, която интегрира голямата отдаденост на „Хадаса“ към лечението с най-сложните медицински разработки и технологии.

Детска болница „Хадаса“, най-добрите педиатри и детски хирурзи в областта на детското здраве.

Институт по онкология „Шарет“: превенция, лечение и проучване на рак. Институт „Шарет“ се стреми към високи постижения, надеждност и състрадание в лечението на пациенти с рак. Редом с приложението на стандартно лечение на рак, лекарите включват пациентите си в международни клинични проучвания и разработват експериментални и най-съвременни подходи за лечение на рак в Отделението по онкология. Клиничните звена работят в тясно сътрудничество с модерни изследователски лаборатории.

Отделение по хематология

Център за диагностика и мултидисциплинарно лечение на много хематологични заболявания, като злокачествени болести на кръвта – левкемия, лимфом, миелом и други. Най-иновативната медикаментозна терапия и съвременни диагностични методи на молекулярна биология и имунофлуоресценция позволяват диагностициране с висока точност, модерна трансплантация на костен мозък и мониторинг на резултатите от лечението. Предродилна диагностика на наследвени болести на кръвта, генетични заболявания и придобита коагулация. Отделението се занимава и с академична дейност – обучение и научни изследвания.

Институт по гастроентерология и чернодробни болести

Съвременен сектор за ендоскопия, с горни и долни ендоскопии, проктологични лечения, ендоскопска лазерна терапия, Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) и други. Профилактика и лечение на вирусен хепатит, първични чернодробни тумори и чернодробна трансплантация. Изпитване на множество нови антивирусни лекарства срещу инфекции с хепатит B и С, както и първичен чернодробен рак.