бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Проф. д-р Аднан Саяр

Специалност: 
Гръдна Хирургия
Болница: 

Проф. д-р Аднан САЯР

„MEMORIAL“

ТРУДОВ СТАЖ

2015 г. – до сега БОЛНИЦА „МЕМОРИЪЛ АТАШЕНИР“

Специалист по гръдна хирургия

Истанбул
2013 г. – 2015 г. ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА КЪМ УНИВЕРСИТЕТА ЕРЗИНДЖАН

Член на академичното ръководство на Отделението по гръдна хирургия

Ерзинджан
2011 г. – 2015 г. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И УЧЕБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ГРЪДНИ БОЛЕСТИ И ГРЪДНА ХИРУРГИЯ „ЙЕДИКУЛЕ“

Ръководител на Центъра по белодробни трансплантации

Истанбул
2010 г. – 2015 г. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И УЧЕБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ГРЪДНИ БОЛЕСТИ И ГРЪДНА ХИРУРГИЯ „ЙЕДИКУЛЕ“

Завеждащ Клиниката по гръдна хирургия

Истанбул
2008 г. – 2010 г. КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ И БЕЛОДРОБНИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КЪМ ФАКУЛТЕТА ПО МЕДИЦИНА НА ЦЮРИХСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Специалист по гръдна хирургия

Швейцария
1995 г. – 2008 г. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И УЧЕБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ГРЪДНИ БОЛЕСТИ И ГРЪДНА ХИРУРГИЯ „ЙЕДИКУЛЕ“

Специалист по гръдна хирургия

Истанбул

ОБРАЗОВАНИЕ

2013 г. ПРОФЕСОР Истанбул
2008 г. ДОЦЕНТ Истанбул
1991 г. – 1995 г. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И УЧЕБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ГРЪДНИ БОЛЕСТИ И ГРЪДНА ХИРУРГИЯ „ЙЕДИКУЛЕ“

Специализант по гръдна хирургия

Истанбул
1981 г. – 1987 г. ИСТАНБУЛСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА КЪМ ИСТАНБУЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Лекарски стаж

Истанбул
Професионални награди, степени и публикации ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
· 38 международни научни публикации и участие в национални научни конгреси и множество национални научни публикации Месторождение : Бурса
· 2014 г. – Награда „Лекар на годината“ (присъждана от Здравната служба на Истанбул) Дата на раждане : 1962 г.
· 2011 г. – СУБСИДИЯ ЗА НАУЧЕН ТУРИЗЪМ на Европейското общество на специалистите по гръдна хирургия (ESTS-FSTCVS) Чужди езици : Френски, английски
Професионален стаж, лекции и конференции Хобита  
· 2014 г. – стаж по белодробна перфузия(EVLP) в Шведския университет „Лунд“, Швеция Ел. адрес  
· 2012 г. – стаж по белодробна трансплантация в Клиниката по гръдна хирургия къмКиотски университет по гръдна хирургия, Япония Телефонен номер  
· 2008 г. – стаж по белодробна трансплантация в Клиниката по гръдна хирургия и белодробни трансплантации към факултета по медицина на цюрихския университет, Швейцария    
Членство в професионални организации    
· Благотворителна организация за спасяване на живот    
· Турска асоциация по гръдна хирургия    
· Турска асоциация по гръдни болести    
· Турска асоциация за научни изследвания в областта на респираторните заболявания    
· Европейско общество по белодробна хирургия – ESTS    
· Членство в Научната комисия по белодробна трансплантация към Министерство на здравеопазването на Турция