бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Главоболие

Главоболие

Отделението по неврологични науки на ЛИВ ХОСПИТАЛ е известно със своята Клиника по главоболие и с лечението на невропатични болки, тумори, мускулни и нервни заболявания и двигателни нарушения.

Най-честите оплаквания, като например главоболието, може да бъдат симптоми за тежко или хронично заболяване. Клиниката по главоболие на ЛИВ ХОСПИТАЛ специализира в алгологичното интервенционално лечение на главоболие – в изпълнение на мултидисциплинарния подход на ЛИВ ХОСПИТАЛ.

Специалистите в Клиниката по главоболие на ЛИВ ХОСПИТАЛ диагностицират и лекуват главоболие при пациенти от всички възрасти, включително деца и юноши. Клиниката осигурява пълни клинични и болнични грижи за облекчаването и на най-омаломощаващото главоболие. Нещо повече, Клиниката провежда изследване, което проучва основните механизми на главоболието и начинът, по който съществуващите и новите лечения биха могли да осигурят облекчаване.

Клиниката по главоболие на ЛИВ ХОСПИТАЛ притежава мултидисциплинарен екип от специалисти по здравни грижи, които са се посветили на осигуряването на цялостна, индивидуална грижа към пациентите с главоболие или проблеми с лицеви болки.

Нашият екип от експерти включва невролози, неврохирурзи, отоларинголози (УНГ), акушери / гинеколози, медицински сестри, специалисти по храненето и физио-терапевти. Научете повече за нашия екип.

Ние работим заедно, за да поставим диагноза и да осигурим ефективно справяне с болката при всички типове главоболие – от най-лекото и дразнещото до силното и омаломощаващото. Ние лекуваме първично главоболие, като например мигрената, която няма видима причина, както и онези видове, които са причинени от сериозно скрито заболяване, което може да изисква незабавна диагноза и лечение.