бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Кардиологично интензивно лечение

Кардиологично интензивно лечение

Секторът за кардиологично интензивно лечение се грижи за хората, които имат сериозни заболявания на сърцето и белия дроб.

Той обикновено поема пациенти, които току-що са излезли от операционната.

Специално построен и проектиран за пациенти за интензивно лечение, Секторът за кардиологично интензивно лечение на ЛИВ ХОСПИТАЛ също се възползва от най-новите катетеризационни лаборатории, операционни зали и специален МРТ скенер за сърце.

Пациентите получават индивидуална грижа от медицинска сестра-специалист; а секторът се гордее и с висококвалифицирания си мултидисциплинарен екип. Физиотерапевтите, диетолозите, консултантите, медицинските сестри и административния състав работят заедно, за да предоставят висококачествено лечение на пациентите.

Целта е пациентите да се подобрят и стабилизират достатъчно, за да могат да бъдат преместени в отделение с по-неинтензивно лечение в ЛИВ ХОСПИТАЛ.