бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Кардиология

Кардиология

Вашето сърце, което поддържа милиони клетки живи, е в безопасност в ръцете на лекарите от ЛИВ ХОСПИТАЛ!

Лекарите от Отделeнието по кардиология на ЛИВ ХОСПИТАЛ са в услуга на своите чуждестранни пациенти като използват най-съвременните методи в областта на тяхната специалност като един общ „Сърдечен екип”, посветен на това да осигури на чуждестранните си пациенти последните техники за кардиологичната диагностика и лечение. Отделението по кардиология непрекъснато подновява своите лечебни, диагностични и интервенционални методи. Нашето най-важно задължение е да следваме иновациите и да предлагаме на нашите чуждестранна пациенти най-съвременна диагностика и лечение.

В нашия Център по кардиология се диагностицират и лекуват следните заболявания:

 • Коронарна болест (втвърдяване на артериите)
 • Миокарден инфаркт (сърдечен удар)
 • Нарушения на ритъма и проводимостта на сърцето (аритмии)
 • Заболявания на сърдечните клапи
 • Заболявания на аортата
 • Периферна артериална болест (болест на артериите на краката)
 • Сърдечна недостатъчност
 • Вродена болест на сърцето
 • Високо кръвно налягане
 • Висок холестерол

Техническият и технологичният капацитет включват:

 • Лаборатория за аритмия и електрофизиология
 • Лаборатория за коронарна ангиография и сърдечна катетеризация
 • Лабораторията за електрокардиография
 • Лабораторията за ЕКГ стрес тест система с тредмил
 • Холтер и кръвно налягане
 • Коронарна компютърно-томографска ангиография
 • Магнитно-резонансно изобразяване на сърце
 • Лаборатория за миокардна перфузионна сцинтиграфия (Тест с талий)

В Центъра по кардиология се провеждат следните процедури:

Неизназивни процедури:

 • Идентификация на риска от сърдечни заболявания и контролни прегледи (съвременна програма за наблюдение на сърцето – „ШЕЙП”)
 • 2 и 4-измерна ехокардиография и цветен доплер
 • Стрес ехокардиография
 • Стрес тест ЕКГ с упражнения
 • Холтер за ритъм (24 – 48-часов мониторинг на сърдечната дейност)
 • Холтер за кръвно налягане (24–часов мониторинг на кръвното налягане)
 • Тест за наклянане (за диференциална диагноза на пациенти с вазовагален припадък – синкоп)
 • Коронарна компютърно-томографска ангиография (компютърна томография с триизмерно изобразяване на коронарните артерии)
 • Оценка на калция в коронарните артерии (компютърна томография с триизмерно изобразяване на коронарните артерии)
 • Миокардна перфузионна сцинтиграфия (Тест с талий)

Интервенционални процедури:

 • Трансезофагеална ехокардиография
 • Коронарна ангиография и катетеризация на сърцето
 • Балонна ангиопластика и поставяне на стент (медикаментозни стентове и биоразградими стентове)
 • Електро-физиологично изследване (за диагностика на ритъмни и проводни нарушения)
 • Аблация и поставяне на пейсмейкър (за лечение на ритъмни и проводни нарушения)
 • Сърдечна ресинхронизираща терапия (за лечение на сърдечната недостатъчност)
 • Ренална денервация (немедикаментозно лечение на резистентна хипертония)
 • Неоперативно аортно клапно протезиране или транскатетърно имплантиране на аортна клапа (TAVI)

Сърдечното заболяване е едно от най-разпространените болести в целия свят – и най-смъртоносното. Следователно, най-ефективната превантивна мярка, която можете да предприемете, за да избегнете бъдещо сърдечно заболяване е да си назначите час при специалист кардиолог, който да определи Вашите рискови фактори и да назначи редовни посещения за наблюдение на сърдечната функция и нейното състояние. Това изчисляване на риска се извършва със съвременни методи за диагностика и не отнема много време. Добре е да посетите кардиолог в случай, че някой от следните фактори се отнася за Вас:

 • Имате фамилна обремененост на сърдечно заболяване (от страна на майка, баща, брат, сестра или дете)
 • Хипертония
 • Диабет
 • Високи нива на холестерол
 • Тютюнопушене
 • Затлъстяване

ЛИВ ХОСПИТАЛ използва най-съвременните технологии и методи за сърдечен скрининг. Функциите на Вашето сърце се наблюдават чрез най-новите техники за ехокардиография, които осигуряват четириизмерна оценка на Вашето сърце и сърдечни клапи. Триизмерното изобразяване се постига също така и с помощта на коронарна компютърно-томографска ангиография.

Лабораторията по електрофизиология използва най-съвременните методи за диагностика и лечение. Ритъмните и проводни нарушения се откриват с помощта на триизмерно картографиране и се поправят с помощта на метода на лечение известен като аблация. Пейсмейкърите, които се използват за коригирането на сърдечната недостатъчност и ритмично-проводните нарушения при нашите пациенти отговарят на стандартите на САЩ и Европа.

Коронарните вени са изобразяват с помощта на съвременните методи на нашата Лаборатория за коронарна ангиография и сърдечна катетеризация. В случай, че се открие стеноза или стесняване, състоянието се коригира чрез отваряне на стесненото място с помощта на балонна ангиопластика или поставяне на стент. ЛИВ ХОСПИТАЛ Ви дава възможността да се възползвате от най-новите стент протези (медикамент-излъчващи стентове и биоразградими стентове).

Нехирургичното аортно-клапно протезиране или транскатетърно имплантиране на аортна клапа (TAVI) и немедикаментозното лечение на резистентна хипертония (ренална денервация) са едни от най-новите услуги, предлагани на нашите чуждестранни пациенти в ЛИВ ХОСПИТАЛ.