бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Медицинска онкология

Медицинска онкология

Услугите на Поликлиниката по медицинска онкология на ЛИВ ХОСПИТАЛ се състоят от амбулаторно лечение и сектори за болнично лечение. Тези сектори служат както за химиотерапия, така и за поддържащо лечение. Салонът за химиотерапия е проектиран с кабинки за химиотерапия, които имат по един стол за химиотерапия във всяка. В салона има осем кабинки за химиотерапия и 2 кабинета за частно лечение. Нашето отделение Ви обслужва с 2 специалиста по медицинска онкология, 1 общопрактикуващ лекар, 3 медицински сестри по химиотерапия, 2 служители за прием на пациенти и 1 човек обслужващ персонал. Докато от една страна специалистите по медицинска онкология определят режим на лечение и уточняват подробностите за всеки пациент, от другата страна другите членове на екипа играят активна роля за качеството и комфорта при лечението. Нашите лекарства за химиотерапия се приготвят от екип специалисти, който се състои от компетентни биолози, които работят в специална кабина при подходящи санитарни условия.

През 2013 год., 63.4% от пациентите, прегледани в поликлиниката на нашето отделение са получили своето лечение по химиотерапия амбулаторно и 18.3% от пациентите са го получили в болнични условия.

В нашето отделение се извършват химиотерапия и поддържащо лечение при тумори и метастази в мозъка, белите дробове, гърдата, черния дроб, хранопровода, стомаха, панкреаса, дебелото черво, ректума, костите, простатата, главата и врата, както и на женските полови органи.

В Мултидисциплинарния съвет за тумори на ЛИВ ХОСПИТАЛ се планира най-подходящия подход за лечение на нашите пациенти. Специалистите в Отделението по медицинска онкология преценят възможностите за химиотерапия, прицелно лечение и хормонотерапия за всеки пациент и се планира лечение спрямо теглото, височината, общото състояние, медицинската история на пациента, след което то се прилага от нашия опитен екип. С терапията „студена шапка“ (cold cap) ние в ЛИВ ХОСПИТАЛ намаляме до минимум загубата на коса при лечение.

  • През 2013 г., близо 400 случая по онкология, радиационна онкология, патология, нуклеарна медицина и радиология са били обсъдени в 45 съвета и приети за лечение.
  • В нашата Клиника по онкология, всички онкологични лечения се планират и извършват от нашите специалисти и опитни лекари в рамките на „Адаптирани методи за лечение“ (индвидуално изготвени)
  • Притесненията свързани със загубата на коса след химиотерапията са сведени до минимум
  • Страничните ефекти на химиотерапията са сведени до минимум, чрез адаптирани методи за лечение.
  • Лечение „Умна медицина“ (прицелно), се използва в химиотерапията. Този метод увеличава успеваемостта на лечението.
  • Процентът на следлечебно повръщане е намален чрез прицелно медицинско лечение и адаптирани методи за лечение.
  • Лекарствата за химиотерапия се подготвят от опитен и добре обучен екип. Процента на грешки при химиотерапия за 2013 година е 0%.
  • Успеваемостта на методите с кръвопускане се е увеличила до максимална степен благодарение на опитните ни медицински сестри.
  • Мултидисциплинарен процес е интегриран в химиотерапията. Нашата Клиника по онкология работи в сътрудничество с Белодробната клиника, Клиниките по дерматология, психология, кардиология, радиология и нуклеарна медицина. На всеки един пациент му е осигурено хранително и психологическо лечение, като за пациентите, за които се прецени, че е необходимо, се насочват в други отделения. По този начин се постига 100% удовлетворение на пациентите.