бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Процедура на Етичната комисия за трансплантация

Процедура на Етичната комисия за трансплантация

За всички донори, които са по-далечни роднини от 4-то коляно и за тези, които нямат родствени връзки ситуацията и възможността за донорство се преценява от етичната комисия към министерство на здравето на Република Турция.
Етичната комисия трябва да даде документ, че няма морално етични пречки между донора и реципиента за извършване на операцията.
Етичната комисия се събира веднъж на 15 дена, председател на комисията е зам. директорът на областния здравен комитет. Членовете на комисията са:

 • Областен заместник директор на полицията или директорът на полицията за организирана престъпност.
 • Лекар от болница, в която не се извършва трансплантации.
 • Психиатър, който не работи в болница, в която ще се извърши трансплантацията.
 • Адвокат, който се изпраща от адвокатската колегия.
 • Социален работник, който се изпраща от валийството.
От координатора на болницата се изготвя досие с документи за реципиента и донора, които се представят на етичната комисия.
 • Паспорти на донора и реципиента
 • Документ, че донорът и реципиентът различават добро и зло
 • Документ от донора за съгласие, който се подписва най-малко пред двама свидетели
 • Документ за реципиента и донора, че са запознати с операцията, подписан и от лекар
 • Документ от болницата, че има съвместимост между донора и реципиента, и че операцията може да бъде извършена (изготвя се от болницата)
 • Родството (макар и далечно) да се докаже с документи
 • Документ за доходи на реципиента
 • Документ за доходи на донор
 • Документ за адресна регистрация
 • Декларация, подписана от донора пред нотариус, че дарява бъбрека си без натиск от страна на трети лица и безвъзмездно (т.е. без да очаква парична облага) изцяло доброволно
 • Ако донорът е женен, декларация за съгласие от съпругът/съпругата подписана пред нотариус
 • Етичната комисия си запазва правото да поиска допълнителни документи за разясняване ако е необходимо

Етичната комисия разглежда документите и събеседва с донора и реципиента, и ако разреши операцията това се качва от системата от база данни за трансплантация към турската организация по трансплантация на тъкани и органи. Решението на комисията е окончателно ако не се разреши от комисията, категорично НЕ МОЖЕ да се извърши операцията. Документите не могат да се преразглеждат от следваща комисия.
След като излезе решението на Етичната комисия по отделно се уведомяват донора и реципиента и след това може да се планува операцията.