бул. Цар Борис III Обединител №120, Пловдив

Рак на белия дроб

Рак на белия дроб

Лечение рак на белия дроб

Водена от принципа, че умението човек да поеме дъх е най-безценния дар за човечеството, Лив Хоспитал лекува болестите в гръдния кош, както и проблеми с дишането и хъркането в своята Лаборатория по съня.

Отделението за болести в гръдния кош на Лив Хоспитал диагностицира и лекува различни заболявания в гръдния кош и случаи на рак на белите дробове, също така провежда алергични тестове и дава съвети за отказване от тютюнопушенето. Освен това предлага алтернативни лечения за проблеми със съня, трудности при дишане и проблеми с хъркането свързани със заболявания в гръдния кош.

В нашата лаборатория за белодробна функционалност се извършват спирометрични и реверсивни изследвания, измерване на кривата на обем-дебит, капацитет на дифузията, както и тестове при натоварване и максимална кислородна консумация, измерване на азотния окис и артериален кръвно-газов анализ. Също така се предлага и изчерпателен кожен тест за алергии.

Твърда бронхоскопия, фиброоптична бронхоскопия (с най-модерната видео бронхоскопия) и Ендобронхиална ехография (EBUS) се използват за диагностика на различни белодробни заболявания, включително лечение рак на белия дроб, докато аргон плазмената коагулация (APC), електрокоагулацията, криотерапията и ендобронхиалните стентове са сред най-съвременните методи за лечение, които са на разположение на пациентите на ЛИВ ХОСПИТАЛ.

Специализираната Лаборатория по съня на нашето отделение диагностицира и лекува редица проблеми свързани със съня, включително проблеми с хъркането. Ако се наложи, се прилага мултидисциплинарният подход на ЛИВ ХОСПИТАЛ, а именно, извършва се консултация със специалист по УНГ, за да се преценят хирургическите възможности в подходящите случаи.

Тютюнопушенето е най-значителният рисков фактор при рак и сърдечни заболявания, като хронична обструктивна белодробна болест (COPD), хипертония, стомашно-чревни заболявания и различни други видове рак. Никога няма да се почувствате сами при отказването от цигарите с помощта на нашия специализиран сектор за отказване от цигарите.

Неинвазивна механична вентилация е осигурена в Отделението за интензивно лечение и други болнични стационари, като се използва респираторно подпомагащо оборудване с Продължително положително налягане в дихателните пътища (CPAP) и Двупосочно продължително положително налягане в дихателните пътища (BIPAP). Някои от заболяванията, които се диагностицират и лекуват в Отделението включват:

 • Алергични болести на белите дробове
 • Обструктивна белодробна болест
 • Рак на белите дробове
 • Пневмония
 • Плеврит
 • Хроничен бронхит
 • Сънна апнея
 • Бронхиектазии
 • Саркоидоза
 • Пневмоторакс
 • Белодробен емболизъм

Рак на белите дробове

Ракът на белите дробове е едно от най-често лекуваните заболявания в Отделението по болести в гръдния кош на Лив Хоспитал. Прилагат се най-съвременните бронхоскопски методи за интервенция в областта на диагностиката и лечението на рак. Решенията зясягащи лечението на рак на белите дробове се взимат от „Туморен комитет“. То се състои от лекари с различна медицинска специалност, вместо от един лекар. Тези комитети решават дали операция, химиотерапия и/или лъчетерапия. Най-подходящата възможност в съответствие с тяхната подробна преценка на индивидуалния случай и състояние на пациента.

Тестове за алергия

Тестовете за алергия, които се извършват в Отделението по болести в гръдния кош на Лив Хоспитал, определят причината за алергията на пациента и му осигуряват информация за най-подходящото лечение и превантивни мерки. Респираторните изследвания, които засичат обструктивна белодробна болест (COPD), изчисляват дали и до каква степен е бил засегнат белодробният капацитет; медицински сестри осигуряват уместни консултации и помощ при отказване от тютюнопушене.

Лаборатория по съня

Добрият сън е най-добрият начин да си осигурим здравословно начало на деня. Всеки се нуждае от здравословен сън, за да има добър живот, по продуктивно трудово ежедневие и за цялостно щастие. ЛИВ ХОСПИТАЛ е създала лаборатория, посветена на проблемите свързани с този толкова важен елемент на цялостното здраве и благосъстояние на човека, както и с диагностиката и лечението на нарушенията на съня.

Лекарите първоначално анализират факторите, които са в основата на проблема със съня. В случай, че изследванията разкрият, че проблемът е свързан с болест в гръдния кош, се започва хипербарна кислородна терапия. Но причината за проблемите със съня на пациента, понякога се крие другаде; причината може да изисква специализирани неврологични, УНГ или психиатрични консултации. При такъв случай, мултидисциплинарният подход на Лив Хоспитал позволява на Лабораторията по съня да насочи пациентите към съответните Отделения за преценка и лечение.